CBOS: 60 proc. badanych dobrze ocenia pracę prezydenta, 49 proc. zadowolonych z premiera

Polska

49 proc. badanych wyraziło zadowolenie, że premierem jest Mateusz Morawiecki. Niezadowolonych jest 31 proc. respondentów - wynika z czerwcowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Jeszcze lepiej badani ocenili pracę prezydenta Andrzeja Dudy - 60 proc. ankietowanych uznało, że pracuje dobrze, a 29 proc., że źle.

W czerwcu 41 proc. badanych deklaruje się jako zwolennicy rządu Mateusza Morawieckiego; 26 proc. respondentów określa się jako przeciwnicy, a 29 proc. jako obojętni - wynika z czerwcowego sondażu CBOS.

 

W czerwcu wzrósł w stosunku do maja o 2 pkt proc. odsetek osób deklarujących się jako zwolennicy rządu, a spadł o 2 pkt proc. udział jego przeciwników. O 1 pkt proc. wzrósł odsetek obojętnych, a spadł z 5 do 4 proc. odsetek odpowiadających na to pytanie "trudno powiedzieć".

 

Również opinie o wynikach działalności rządu są bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca - wynika z sondażu CBOS. Dobrze efekty pracy rządu ocenia 51 proc. badanych, prawie co trzeci (30 proc.) jest niezadowolony, a 19 proc. oceniając rezultaty działań rządu wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Wyniki od maja zmieniły się o 3 pkt proc. - o tyle spadła negatywna ocena pracy rządu i wzrósł odsetek odpowiedzi "trudno powiedzieć".

 

"Notowania rządu charakteryzuje duża stabilność"


Oceny polityki gospodarczej rządu w porównaniu z majowym sondażem uległy niewielkiej poprawie. W czerwcu nieco ponad połowa Polaków - 51 proc. (1 pkt proc. więcej niż w maju) oceniła, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 35 proc. badanych (mniej o 2 pkt. proc. niż w maju); 14 proc. nie miało zdania w tej sprawie (wzrost o 1 pkt proc.).

 

Podobnie jak w maju zadowolenie, że premierem jest Mateusz Morawiecki wyraziło w czerwcu 49 proc. ankietowanych przez CBOS, - o 1 pkt proc. więcej niż w maju. 31 proc. jest z tego niezadowolonych - o 2 pkt. proc. mniej, a nie ma zdania w tej kwestii 20 proc. badanych w czerwcu (o 1 pkt proc. więcej niż w maju).

 

Notowania premiera utrzymują się od marca na podobnym poziomie (48-49 proc. poparcie, 31-33 proc. niezadowolonych).

Według analityków CBOS wybory do Parlamentu Europejskiego i związana z nimi rekonstrukcja rządu nie zaważyły znacząco na jego społecznych notowaniach. "Rejestrowane zmiany są niewielkie i korzystne dla Rady Ministrów" - stwierdzono w komunikacie CBOS.

 

"Notowania rządu charakteryzuje duża stabilność. Gabinet Mateusza Morawieckiego - tak jak sam premier - ma niezmiennie więcej zwolenników niż przeciwników, zaś oceny jego działań, w tym także polityki gospodarczej, częściej są pozytywne niż negatywne" - podkreśla Centrum.

 

O pracy prezydenta: 60 proc. badanych dobrze, 29 proc. źle


60 proc. ankietowanych dobrze ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy, źle - 29 proc. - wynika z czerwcowego sondażu CBOS. Notowania głowy państwa pozostają od kilku miesięcy stabilne, a od maja nie zmieniły się w żadnej z kategorii odpowiedzi - przypomina CBOS.


O działalności Sejmu pozytywnie mówi 35 proc., źle ocenia ją 48 proc. badanych. Pracę Senatu pozytywnie ocenia 36 proc. respondentów, a źle - 38 proc. To najwyższe pozytywne i najniższe negatywne oceny obu izb parlamentu co najmniej od roku.


CBOS przypomina, że mimo to działalność posłów nadal częściej spotyka się z negatywnymi niż pozytywnymi ocenami, natomiast opinie o pracy senatorów są teraz mniej więcej równo podzielone.


W ciągu ostatniego miesiąca poprawiły się opinie o Państwowej Komisji Wyborczej, co zdaniem CBOS można uznać za wskaźnik dobrego postrzegania przez Polaków organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego. W czerwcu PKW pozytywnie oceniło 67 proc. ankietowanych (o 10 punktów proc. więcej niż w badaniu z maja); źle o PKW mówi 6 proc. (spadek o 1 pkt proc.), a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 27 proc. (spadek o 9 pkt. proc.).


Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6-13 czerwca 2019 roku na liczącej 1115 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Poza opiniami o działalności parlamentu i prezydenta, które CBOS monitoruje w cyklu miesięcznym, w czerwcu zapytał również o ocenę funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej i Kościoła rzymskokatolickiego. Pytanie dotyczące oceny działalności Kościoła brzmiało: "Proszę Pana(ią) o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Kościoła rzymskokatolickiego?".

grz/ PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze