Podwójny rocznik idzie do szkół średnich. Kuratoria: w klasach tłok, ale miejsce będzie dla każdego

Polska

Od godz. 10 uczniowie mogą sprawdzać wyniki egzaminów: ósmoklasisty oraz gimnazjalnego. Kuratoria oświaty i samorządy zapewniają, że na uczniów czeka już wystarczająca liczba miejsc w szkołach średnich. Wciąż nie ma jednak pewności, że tytuł laureata konkursu będzie w każdym przypadku gwarancją przyjęcia do wymarzonej placówki. Szkoły wciąż szukają nauczycieli.

W związku z reformą edukacji, która zlikwidowała gimnazja i wydłużyła naukę w szkołach podstawowych do ośmiu klas, o miejsca w liceach i technikach ubiegają się uczniowie z pierwszego rocznika kończącego ośmioletnią szkołę podstawową i ostatniego rocznika gimnazjum.

 

Dołączyła do nich również grupa tych uczniów, którzy poszli do szkół jako sześciolatki. Ta grupa dzieci to efekt przygotowanej przez rząd Platformy Obywatelskiej reformy wieku szkolnego podpisanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zakładała ona, że w 2014 r. obowiązkiem szkolnym objęte zostały 6-latki z pierwszej połowy 2008 r., które poszły do szkoły wraz z siedmiolatkami urodzonymi w 2007 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w 2015 r. wraz z wszystkimi dziećmi sześcioletnimi urodzonymi w 2009 r.

 

Wyniki na stronach komisji egzaminacyjnych

 

Od godz. 10 w piątek uczniowie III klasy gimnazjum mogą sprawdzać wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń już otrzymał bądź otrzyma od dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

 

Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl).

  

MEN

 

Będą miejsca w bursach

 

Urzędy miast wojewódzkich poinformowały polsatnews.pl, że nie dotarły do nich żadne niepokojące sygnały od uczniów, rodziców, szkół czy nauczycieli dotyczące tegorocznej rekrutacji.

 

Urząd Miasta Poznania odpowiadał na liczne pytania dotyczące generalnych zasad rekrutacji,  przyjmowania kandydatów, sposobu przydziału do oddziałów i punktacji. Zdaniem urzędników niepokoje rodziców wynikają z obawy o to, że dziecko nie dostanie się "szkoły marzeń".

 

Z kolei urzędy w Białymstoku i Poznaniu podały, że bursy dysponują taką samą liczbą miejsc jak w poprzednich latach, mimo podwójnego rocznika, który idzie do szkół. Internaty nie przewidują jednak trudności z otrzymaniem miejsca noclegowego. Urząd Miasta Lublina wskazał, że w bursach szkolnych liczba miejsc zmienia się co roku i zdaniem urzędników trudno porównać rok obecny z ubiegłym. 

 

Zatłoczone korytarze, wydłużenie godzin pracy

 

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie poinformował o "znacznym wzroście zainteresowania" placówką, co wynika ze zsumowania naborów po gimnazjum i szkole podstawowej.

 

"Przygotowania do przyjęcia większej liczby uczniów trwają. Nie posiadamy wystarczającej liczby nauczycieli. Zakładamy, że będzie wydłużenie godzin pracy szkoły. Zatłoczone będą korytarze i klatki schodowe, dostęp do pomieszczeń socjalnych utrudniony" - podała szkoła.

 

Szkoły zapewniają także o tym, że kandydaci po gimnazjum i kandydaci po szkole podstawowej zostaną przydzieleni do odrębnych oddziałów, gdyż będą w nich obowiązywały różne ramowe plany nauczania.

 

"Duża liczebność uczniów w oddziałach"

 

XIV LO w Warszawie im. Staszica informuje o średnio dwóch kandydatach na miejsce.

 

"Jeśli porównamy absolwentów gimnazjum, jest podobne zainteresowanie jak w ubiegłym roku, ale mniejsze niż po szkole podstawowej. Jeśli nic się nie zmieni, jesteśmy przygotowanie na przyjęcie kilku klas więcej niż w ubiegłym roku. Martwi nas duża liczebność uczniów w oddziałach - 34 (narzucona przez organ prowadzący)" - napisała szkoła. 

 

"Odbędzie się to kosztem poziomu kształcenia" - uważa dyrekcja "Staszica".

 

Portal polsatnews.pl zapytał kuratoria oświaty, czy znane są przypadki rodziców, którzy zdecydowali zostawić dzieci na drugi rok w VII klasie, żeby zwiększyć ich szanse na egzaminie do liceum. Żadne z kuratoriów, które przesłały nam odpowiedź nie odnotowały takiego przypadku.

 

Wskazano ponadto, że "w odniesieniu do ucznia kl. VII nie istnieje możliwość wnioskowania przez rodzica, aby pozostawić dziecko w tej samej klasie na kolejny rok, a uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów - zgodnie z prawem oświatowym - podejmuje rada pedagogiczna danej szkoły". 

 

Czy laureaci mogą czuć się pewnie?

 

Z danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku wynika, że w województwie podlaskim podwójny rocznik liczy 21 tys. 255 absolwentów, a organy prowadzące zaplanowały w szkołach większą liczbę miejsc niż liczba absolwentów z tego rocznika. Kuratorium zapytane, czy istnieje ryzyko, że tytuł laureata konkursu przedmiotowego nie będzie już gwarancją zdobycia miejsca wskazało, że "wszystko zależy od liczby kandydatów chętnych do danej szkoły, którzy posiadają tytuł laureata".

 

Innego zdania jest świętokrzyskie kuratorium oświaty, które zapewnia, że "nie występuje ryzyko, że tytuł laureata nie będzie gwarancją zdobycia miejsca". W tym województwie podwójny rocznik liczy 22 tys. 162 uczniów i dla każdego z nich znajdzie się miejsce w szkole.

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach poinformowało również, że w związku ze zwiększeniem liczby uczniów dwie szkoły w województwie zgłosiły możliwość wystąpienia zagrożenia dwuzmianowością - jedna w powiecie jędrzejowskim i jedna w powiecie włoszczowskim. Wskazano też, że szkoły dysponują odpowiednią liczbą nauczycieli. 

 

W województwie dolnośląskim tzw. podwójny rocznik liczy 49 375 uczniów, natomiast z danych zebranych w lutym 2019 r. wynika, że na Dolnym Śląsku przygotowano 49 tys. 507 miejsc dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, w tym 24 tys. 303 dla absolwentów gimnazjów oraz 25 tys. 204 dla absolwentów szkół podstawowych. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wskazuje ponadto, że podana powyżej liczba miejsc przygotowana w publicznych szkołach ponadpodstawowych zostanie dostosowana - odpowiednio dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych - w zależności od liczby kandydatów do poszczególnych typów szkół kształcących w trzyletnim, czteroletnim i pięcioletnim cyklu edukacyjnym.

 

Oferta szkół niepublicznych


Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zwraca także uwagę, że do przedstawionych danych należy dodać ofertę szkół niepublicznych. Na Dolnym Śląsku jest to 31 liceów ogólnokształcących, 11 techników oraz 6 trzyletnich branżowych szkół I stopnia. Szkoły te nie mają obowiązku informowania kuratora oświaty o swoich planach dotyczących rekrutacji. Niemniej ich oferta, jak co roku, uzupełni propozycję szkół publicznych.


Ponadto, już w czasie rekrutacji, organy prowadzące szkoły mogą, w miarę możliwości, wyrazić zgodę na uruchomienie dodatkowych oddziałów w poszczególnych szkołach biorąc pod uwagę liczbę chętnych i opinię dyrektora szkoły, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Dolnośląskie kuratorium podkreśla, że kwestię przyjmowania laureatów w pierwszej kolejności reguluje ustawa, przez co szkoły są zobowiązane zapewnić uczniowi miejsce w danym oddziale, a "w razie konieczności utworzy w porozumieniu z organem prowadzącym dodatkowy oddział".

 

Może nie być miejsc dla laureatów

 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku kuratorium oświaty zapewnia, że znajdą się miejsca dla wszystkich 48 tys. 300 uczniów. Pomorskie kuratorium zapytane o ryzyko, że tytuł laureata nie będzie już gwarancją zdobycia miejsca przyznało, że "taka sytuacja może wystąpić". 

 

Z informacji lubuskiego kuratorium oświaty wynika, że każdy uczeń znajdzie miejsce w szkole średniej.

 

W lubuskiem laureaci mogą mieć problem z uzyskaniem miejsca w szkole tylko w stolicy regionu.

 

"Utrudnienia dotyczą jedynie miasta Zielona Góra, gdzie prezydent nieoczekiwanie w marcu 2019 r. zmienił decyzję w sprawie liczby miejsc w klasach pierwszych szkół średnich, znacznie ją ograniczając" - podało Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

 

- "Mimo to, nie ma podstaw do obaw, że tytuł laureata konkursu przedmiotowego nie będzie gwarancją przyjęcia do wybranej szkoły" - poinformowało kuratorium.

  

Według kuratorium jest prawdopodobne, że niektóre ze szkół średnich "wydłużą nieco godziny pracy".

 

Miejsc więcej niż kandydatów 

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że podwójny rocznik w województwie warmińsko-mazurskim liczy 27 tys. 167 uczniów klas ósmych i gimnazjalnych, natomiast dla tegorocznych absolwentów zapewnionych zostało  27 tys. 897 miejsc, czyli o 730 więcej niż kandydatów. 

 

Na Śląsku podwójny rocznik liczy 41 tys. 600 absolwentów szkół podstawowych i 38 tys. 500 gimnazjum. Kuratorium Oświaty w Katowicach zapewnia, że liczba miejsc jest wystarczająca, gdyż organy prowadzące przygotowały o ok. 20 proc. miejsc więcej niż absolwentów.

 

"Sytuacja w najbardziej konkurencyjnych szkołach jest analogiczna jak w latach ubiegłych. W przeszłości zdarzały się incydentalne przypadki bardzo dużej liczby chętnych - laureatów do wybranych oddziałów. W tym roku może być podobnie, co nie oznacza, że tytuł laureata nie będzie gwarancją zdobycia miejsca" - informuje śląskie kuratorium oświaty. 

 

Poinformowano także, że niektóre klasy mogą kończyć lekcje o godzinę później niż w ubiegłym roku szkolnym. jednak według kuratorium taka sytuacja może mieć miejsce maksymalnie dwa razy w tygodniu. 

 

Niewykorzystane zasoby lokalowe

 

Według informacji zachodniopomorskiego kuratorium oświaty liczba uczniów klas ósmych to 15 tys. 366, liczba uczniów klas trzecich gimnazjów wynosi 13 tys. 983. 

 

"Wszystkie samorządy zapewniają odpowiednią liczbę miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Zdecydowana większość szkół planuje utworzenie porównywalnej liczby miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Czyli np. jeżeli w ubiegłym roku w danym liceum było 5 oddziałów dla absolwentów gimnazjów, to w tym roku również będzie taka liczba i dodatkowo zostanie utworzonych 5 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych" - podaje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

Wskazano również, że szkoły posiadają dotychczas niewykorzystane (ze względu utrzymujący się w ostatnich latach niż demograficzny) duże zasoby lokalowe przez co cały czas jest możliwość stworzenia dodatkowych oddziałów - jeżeli tylko będą chętni.

 

Powołując się na ustawę Prawo oświatowe kuratorium przypomniało, że  "tytuł laureata niezmiennie wiąże się z takimi samymi przywilejami".

 

W województwie zachodniopomorskim nie ma też ryzyka, że w szkołach będzie nauka na dwie zmiany.

 

Wielkopolskie kuratorium oświaty podało z kolei, że w województwie jest 70 tys. 605 absolwentów, a szkoły dysponują 73 tys. 483 miejscami wolnymi. 

 

Czteroletnie liceum i pięcioletnie technikum 

 

Rekrutacja do szkół średnich w tym roku prowadzona jest dwutorowo - równolegle dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjów. W szkołach średnich będą się oni uczyć w odrębnych klasach. Związane jest to z tym, że absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych będą się uczyć zgodnie z nową podstawą programową opracowaną dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, a absolwenci gimnazjów będą pobierać naukę zgodnie ze starą podstawą przygotowana dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum.

 

O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja.  Absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej może uzyskać połowę punktów punkty za wyniki z egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), a w połowie (do 100 punktów) za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

MEN

 

Z kolei absolwent gimnazjum punkty możliwe do uzyskania przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych otrzymuje w połowie za wyniki z egzaminu gimnazjalnego (do 100 punktów), a w połowie (do 100 punktów) za: oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację oraz świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

MEN
msl/hlk/ polsatnews.pl, PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie