PO i PiS zgromadziły miliony. PKW opublikowała zeznania finansowe partii

Polska
PO i PiS zgromadziły miliony. PKW opublikowała zeznania finansowe partii
Polsat News

Do PKW nie wpłynęły sprawozdania finansowe 6 partii, które powinny je złożyć; 4 ugrupowania, w tym Teraz!, złożyły sprawozdania z opóźnieniem; i tym i tym grozi za to wykreślenie z ewidencji partii politycznych. Ze złożonych sprawozdań wynika, że PiS w 2018 r. zgromadził ponad 21 mln zł, PO - ponad 16,5 mln zł.

Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować, zgodnie z prawem musi co roku przedkładać Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe ze swojej działalności za poprzedni rok. Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 83 ugrupowaniach wpisanych do ewidencji partii politycznych. Jak poinformowała PKW w komunikacie, w ustawowym terminie sprawozdania złożyły 73 partie.

 

Po upływie terminu ustawowego sprawozdania złożyły cztery partie polityczne: Polska Patriotyczna, Wspólnota, Partia Republikańska i Teraz! Do Komisji nie trafiły sprawozdania sześciu partii: Samoobrona Odrodzenie, Biało-Czerwoni, Godne Życie, Aktywni Samorządowcy, Ruch 11 Listopada i Polska Partia Ochrony Zwierząt.

 

Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krajowego Biura Wyborczego Krzysztof Lorentz mówił PAP, że jeżeli któraś z partii w ogóle nie złoży sprawozdania lub złoży je po terminie, wówczas PKW występuje do Sądu Okręgowego w Warszawie, który prowadzi ewidencję partii politycznych, o jej wykreślenie z tego spisu. "O tym czy partia zostanie wykreślona z ewidencji zadecyduje sąd" - podkreślił.

 

Prawie 37 mln zł na funduszu wyborczym PiS

 

Z opublikowanych przez PKW sprawozdań partii politycznych wynika, że przychody PiS w 2018 r. (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) wyniosły 21 mln 441 tys. zł, w tym kwota subwencji to 18 mln 543 tys. zł. Kwota pochodząca od osób fizycznych - 1 mln 44 tys. zł, składki członkowskie - 579 tys. zł, darowizny - 464 tys. zł, odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych - 240 tys. zł.

 

Na Fundusz Wyborczy PiS wpłynęło - 36 mln 912 tys. zł, w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych opiewają na 21 mln 212 tys. zł. Kwota pochodząca z subwencji to 15 mln 700 tys. zł. Wydatki PiS w związku z wyborami organów samorządu terytorialnego wyniosły 36 mln 800 tys. zł.

 

Z subwencji, jaką dotychczas otrzymało PiS, w 2018 r. wydano na Fundusz Ekspercki 1 mln 250 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 4 mln 90 tys. zł, zużycie materiałów i energii - 826 tys. zł, usługi zewnętrzne, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu - 3 mln 855 tys. zł., pozostałe cele - 1 mln 319 tys. zł.

 

Przychody Platformy Obywatelskiej w 2018 r. (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) wyniosły 16 mln 604 tys. zł, w tym kwota subwencji - 15 mln 465 tys. zł, kwota pochodząca od osób fizycznych - 1 mln 46 tys. zł, odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych - 56 tys. zł.

 

Wpływy Funduszu Wyborczego wyniosły 24 mln 876 tys. zł., w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych - 16 mln 23 tys. zł, kwota pochodząca z subwencji - 7 mln 652 tys. zł. Wydatki w związku z wyborami organów samorządu terytorialnego wyniosły 25 mln 320 tys. zł.

 

Z subwencji, jaką PO otrzymała w tej kadencji, w 2018 r. na Fundusz Ekspercki została przekazana kwota 1 mln 546 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 5 mln 672 tys. zł, zużycie materiałów i energii - 379 tys. zł, usługi zewnętrzne, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu - 6 mln 952 tys. zł., podatki i opłaty - 16 tys. zł, pozostałe cele - 3 tys. zł.

 

Polskie Stronnictwo Ludowe w 2018 r. miało 9 mln 623 tys. zł przychodów. Z czego 4 mln 476 tys. zł stanowiła subwencja budżetowa. Osoby fizyczne (składki i darowizny) wpłaciły na rachunek ludowców 2 mln 529 tys. zł. Stronnictwo zaciągnęło też kredyt w wysokości 2 mln 600 tys. zł.

 

Wpływy Funduszu Wyborczego PSL wyniosły 11 mln 618 tys. zł., w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych - 10 mln 691 tys. zł. Wydatki w związku z wyborami organów samorządu terytorialnego wyniosły 11 mln 730 tys. zł.

 

Fundusz wyborczy Nowoczesnej to 3,6 tys. zł

 

Przychody Nowoczesnej w 2018 r. (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) wyniosły 1 mln 86 tys. zł. Są to głównie środki pochodzące od osób fizycznych (składki i darowizny).

 

Szczupły budżet Nowoczesnej to skutek utraty subwencji. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Nowoczesnej za kampanię parlamentarną w 2015 r., ponieważ partia niezgodnie z przepisami przelała pieniądze z rachunku partii bezpośrednio na konto komitetu wyborczego. Zgodnie zaś z Kodeksem wyborczym pieniądze te najpierw powinny trafić na konto funduszu wyborczego partii, a dopiero stamtąd mogą zostać przekazane na konto komitetu wyborczego.

 

W Funduszu Wyborczym Nowoczesna zgromadziła 3 tys. 600 zł.

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej w 2018 r. miał 6 mln 393 tys. zł przychodów, większość tej kwoty stanowiła subwencja budżetowa - 4 mln 318 tys. zł. Osoby fizyczne (składki i darowizny) wpłaciły na rachunek Sojuszu 1 mln 397 tys. zł. SLD zaciągnęło też kredyt w wysokości 150 tys. zł.

 

Wpływy Funduszu Wyborczego SLD wyniosły 6 mln 258 tys. zł., w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych - 5 mln 62 tys. zł, kwota pochodząca z subwencji - 857 tys. zł. Wydatki w związku z wyborami organów samorządu terytorialnego wyniosły 6 mln 246 tys. zł.

 

Partia Razem w 2018 r. zgromadziła 3 mln 598 tys. zł., w tym kwota subwencji - 3 mln 145 tys. zł. Osoby fizyczne (składki i darowizny) wpłaciły na rachunek Partii Razem 451 tys. zł.

 

Wpływy Funduszu Wyborczego wyniosły 530 tys. zł., w tym wpłaty pochodzące od osób fizycznych - 30 tys. zł, kwota pochodząca z subwencji - 500 tys. zł.

 

PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień, albo je odrzucić. Jak przekazał Lorentz, badanie sprawozdań finansowych będzie trwało co najmniej do końca września.

 

W przypadku partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych skutków. Natomiast jeśli odrzucone zostanie sprawozdanie partii, która pobiera subwencje, wtedy traci ona do niej prawo na trzy lata.

 

Subwencje przysługują partiom politycznym, które w wyborach do Sejmu uzyskały w skali kraju co najmniej 3 proc. ważnie oddanych głosów oraz koalicjom partii politycznych, na które oddano co najmniej 6 proc. ważnie oddanych głosów.(

jm/ml/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie