Maturzyści pisali egzamin dojrzałości z matematyki. Po południu łacina i kultura antyczna

Polska
Maturzyści pisali egzamin dojrzałości z matematyki. Po południu łacina i kultura antyczna
Polsat News

Ponad 311 tys. abiturientów przystąpiło dziś po godz. 9:00 do obowiązkowego dla wszystkich maturzystów pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu rozpoczęły się egzaminy z łaciny i kultury antycznej.

Arkusz rozwiązywany przez maturzystów - który opublikowała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna - zawierał 34 zadania, w tym 25 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi, oraz dziewięć otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania. Podczas egzaminu można było korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki, a także z prostego kalkulatora.

 

Geometria analityczna i liczby rzeczywiste

 

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, pierwiastkach, logarytmach oraz wykonywać obliczenia procentowe. Należało też wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań wymiernych i nierówności liniowych.

 

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji liniowej i umiejętności korzystania z ich własności oraz znajomości własności funkcji kwadratowej, np. znalezienia miejsc zerowych danej funkcji. Były także zadania dotyczące własności ciągów: arytmetycznego i geometrycznego.

 

Maturzyści musieli się wykazać znajomością figur geometrycznych, czyli m.in. własności kątów w trójkącie, twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym w okręgu, wykorzystaniem funkcji trygonometrycznej do obliczenia pola trapezu. Oprócz geometrii klasycznej były także zadania z geometrii analitycznej, w tym m.in. sprawdzenie równoległości dwóch prostych. Z geometrii brył należało obliczyć długość tworzącej stożka, mając podane promień podstawy stożka oraz promień kuli, w którym zawarty jest stożek. Ostatnia część zadań zamkniętych to obliczenie prawdopodobieństwa wylosowania czerwonych kul spośród 40 kul w pudełku, gdzie 35 stanowią kule w kolorze białym.

 

Część z zadaniami otwartymi stanowiły zadania dotyczące m.in. obliczenia nierówności kwadratowej. Trzeba było również rozwiązać zadanie dotyczące rachunku prawdopodobieństwa, obliczenia długości przekątnej w trapezie oraz zadanie, w którym na podstawie znanej sumy wyrazów ciągu arytmetycznego należało znaleźć jego pierwsze wyrazy.

 

Twórcy arkusza egzaminacyjnego najwyżej (na 5 punktów - 10 proc.) ocenili zadanie z geometrii analitycznej, w którym trzeba było obliczyć kąt między podstawą ostrosłupa a jego krawędzią, mając dane długość krawędzi podstawy ostrosłupa oraz fakt, że jego pole powierzchni jest cztery razy większe od pola podstawy.

 

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zdanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów, a najwyżej punktowane były zadania otwarte. Aby zdać egzamin, maturzysta musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania.

 

Po południu łacina i kultura antyczna

 

Wśród abiturientów zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 269,5 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostali to uczniowie z wcześniejszych roczników. Większość z nich to abiturienci, którzy chcą poprawić swój wynik.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki.

 

Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru (maksymalnie do sześciu) oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

We wtorek po południu rozpoczęły się egzaminy z języka łacińskiego i kultury antycznej. Zaplanowano je na godz. 14:00. Egzaminy z tych przedmiotów należą do grupy do wyboru.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego.

 

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, a sesja ustna do 25 maja.

  

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

 

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca.

 

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

dk/ PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze