Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu "Emerytura plus"

Polska

Emeryci i renciści otrzymają w maju jednorazowo 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto) - przewiduje uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Za uchwaleniem ustawy głosowało 396 posłów, 3 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Wynik głosowania posłowie Zjednoczonej Prawicy przyjęli oklaskami na stojąco.

 

Przeciw głosował poseł Kukiz'15 oraz dwoje posłów partii Teraz!. Większość posłów Nowoczesnej wstrzymała się od głosu. 

 

sejm.gov.pl

 

W środę Katarzyna Lubnauer tłumaczyła w programie "Wydarzenia i Opinie" dlaczego Nowoczesna nie poprze "emerytury+"

 

 

Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Przewidywały one m.in., że "trzynaste" świadczenie byłoby wypłacane corocznie i waloryzowane.

 

Zgodnie z ustawą świadczenie otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

 

Zostaną wypłacone w maju 

 

"Trzynastą emeryturę" dostaną także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

 

Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

 

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln osób (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

 

"Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 - Obrona narodowa, części 37 - Sprawiedliwość oraz części 42 - Sprawy wewnętrzne na 2019 r." - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. 

 

"Czekały miliony emerytów i rencistów"

 

- Otrzymanie raz w roku dodatkowego wsparcia to propozycja, na którą czekały miliony emerytów i rencistów - mówiła w czwartek w Sejmie szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska przed głosowaniem "Emerytury plus". Dodała, że rząd przez 3,5 roku stosował różne mechanizmy wspierania seniorów.

 

- Skokowo podnieśliśmy minimalną emeryturę o 13 proc. W tym roku zastosowaliśmy waloryzację kwotowo-procentową. Około 7 mln emerytów otrzymało wyższe środki niż wynikało ze wskaźnika waloryzacji - wskazała minister.

 

Przypomniała także o przywrócenie wieku emerytalnego.

 

- Nie stawiajcie nam zarzutu, że zapominamy o starszych osobach, bo to jest nieprawda - podkreśliła.

maw/msl/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie