CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury przeciw dawnemu burmistrzowi Barwic

Polska
CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury przeciw dawnemu burmistrzowi Barwic
CBA/zdjęcie ilustracyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne po kontroli miasta i gminy Barwice (Zachodniopomorskie) i jej decyzji podatkowych w stosunku do spółki "Przemtorf" skierowała do prokuratury zawiadomienia przeciw b. burmistrzowi Barwic i członkowi zarządu firmy.

Nowy burmistrz Barwic Mariusz Kieling powiedział, że co prawda wie, że kontrola się zakończyła, ale nie wiedział o skierowaniu do prokuratury wniosku przeciw byłemu burmistrzowi miasta.

 

- Jestem zaskoczony tą sytuacją - przyznał.

 

"Badali decyzje podatkowe" 

 

- Mogę jedynie powiedzieć, że nie wnieśliśmy uwag i zastrzeżeń do protokołu z kontroli CBA w naszej gminie - powiedział nowy burmistrz.

 

Adwokat Tadeusz Czernicki jako pełnomocnik członka zarządu spółki "Przemtorf" Jana Pastuszki powiedział, że zarząd wiedział ze środków masowego przekazu o przeprowadzonej kontroli przez CBA w UMiG w Barwicach, ale nie był informowany o jej wynikach i ewentualnych jej skutkach - wszczęciu śledztwa przeciw urzędnikom ratusza w Barwicach.

 

- Skoro Zarząd spółki nie zna wyników kontroli CBA oraz ewentualnego postępowania w prokuraturze nie może rzeczowo wypowiedzieć się w niniejszej sprawie - zaznaczył mec. Czernicki.

 

- Mój mocodawca nie jest poinformowany o tym, że toczy się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie - dodał w rozmowie prawnik.

 

Agenci z wydziału kontroli szczecińskiej delegatury CBA od sierpnia do stycznia 2019 r. badali decyzje podatkowe gminy z ostatnich 10 lat - od 2008 do 2017 r. W tych latach burmistrzem był poprzednik Kielinga - Zenon Maksalon.

 

"Wiele uchybień" 

 

Agenci CBA ustalili, że Zakład Produkcji Torfowej Przemtorf zaniżał w deklaracjach podatkowych za te 10 lat powierzchnię zajmowanych nieruchomości. Ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Barwice nie było decyzji o wysokości faktycznie należnego podatku, mimo, że wiedział o zmniejszeniu, nie wszczął postępowań w związku z uchybieniami - ustalili kontrolerzy CBA.

 

Według Biura gmina nie uzyskała za lata 2008-2017 co najmniej 7 mln 482 tys. zł dochodów.

 

Zawiadomiony minister środowiska 

 

W związku z ustaleniami kontroli Biuro złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego przez poprzedniego burmistrza Barwic. Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników barwickiego urzędu miasta i gminy wszczęła 13 marca Prokuratura Rejonowa w Szczecinku (Zachodniopomorskie).

 

Drugie zawiadomienie CBA dotyczyło składającego deklaracje na poczet podatku od nieruchomości za lata 2008-2017 na poczet podatku od nieruchomości członka zarządu "Przemtorfu".

 

Zarzucono mu przestępstwo zatajenia prawdy lub podanie nieprawdy w deklaracji podatkowej.

O stwierdzonych nieprawidłowościach CBA zawiadomiło też ministra środowiska jako organ kontrolny koncesji na wydobywanie torfu przez "Przemtorf", wydanej w lipcu 2018 r. przez wojewodę zachodniopomorskiego.

 

W tej sprawie resort jeszcze w listopadzie 2018 r. podjął postępowanie, by stwierdzić nieważność decyzji koncesyjnej wojewody.

maw/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie