Rzecznik Praw Obywatelskich pogratulował Trzaskowskiemu deklaracji LGBT+

Polska
Rzecznik Praw Obywatelskich pogratulował Trzaskowskiemu deklaracji LGBT+
Polsat News

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar napisał list do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w którym gratuluje mu podpisania deklaracji LGBT+, wyraża poparcie dla niej oraz nadzieję, że jej założenia, cele i rozwiązania będą skutecznie realizowane.

Rzecznik Praw Obywatelskich w liście do prezydenta Warszawy wyraził "wielką radość" z podpisania przez Trzaskowskiego deklaracji "Warszawska Polityka Miejska Na Rzecz Społeczności LGBT+".

 

W przedstawionej w lutym przez Trzaskowskiego Karcie LGBT+, czyli deklaracji "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+", prezydent stolicy zobowiązał się m.in. do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa osób LGBT+, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, działania na rzecz wolności artystycznej, a także do utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej.

 

RPO: pragnę pogratulować prezydentowi

 

"Pragnę serdecznie pogratulować Panu Prezydentowi podjętych działań, okazać swoje poparcie dla wskazanej inicjatywy, a także wyrazić nadzieję, że założenia i cele Deklaracji oraz zawarte w niej rozwiązania będą skutecznie realizowane" - napisał w liście Bodnar.

 

Wskazał w nim też, że "Polska zajmuje obecnie 38 miejsce na 49 państw w przygotowywanym co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią i Transfobią przez organizację ILGA Europe, przeglądzie stanu ochrony prawnej zapewnianej osobom LGBT w państwach europejskich". "Jest to przedostatnie miejsce wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Od lat najgorzej ocenianym obszarem ochrony prawnej jest ochrona przed przestępstwami z nienawiści, prawo do poszanowania życia rodzinnego oraz ochrona przed dyskryminacją" - podkreślił Bodnar w piśmie.

 

Jego zdaniem, Trzaskowski "w tekście otwierającym deklarację słusznie wskazał, że w świetle obecnej sytuacji społecznej, w której postawy radykalne i otwarcie naruszające prawa człowieka są w znacznym stopniu akceptowane, a mowa nienawiści obecna w przestrzeni publicznej często pozostaje bezkarna, aktywne przeciwdziałanie dyskryminacji na poziomie lokalnym jest konieczne dla zapewnienia skutecznej ochrony praw osób LGBT+ oraz realizacji zasady równego traktowania w sferach codziennych relacji społeczno-gospodarczych".

 

"Rozwiązanie pożądane i godne naśladowania"

 

RPO ocenił również, że samorządy powinny korzystać ze "wszystkich dostępnych w granicach kompetencji narzędzi, aby poprawiać sytuację grup szczególnie narażonych na dyskryminację, w tym osób LGBT+". Dodał, że "wskazane w podpisanej przez Pana Prezydenta Deklaracji obszary działania, tj. bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, praca oraz administracja, wydają się w pożądany i godny naśladowania przez inne samorządy terytorialne sposób, wyznaczać kierunki potrzebnych, realnych i osiągalnych zmian".

 

W czwartek w tej samej sprawie list do Rzecznika Praw Obywatelskich wystosował Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, którego zdaniem deklaracja LGBT+ może "naruszać konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami". Wezwał tym samym RPO do podjęcia czynności w sprawie naruszenia tego prawa w związku z zapowiadanym przez prezydenta Warszawy wprowadzeniem do szkół zajęć o tematyce LGBT+.

 

RPD: rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

 

Pawlak w swoim liście do RPO wyjaśnił, że "zgodnie z art. 48 ust. 1 konstytucji rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania". Jego zdaniem, warszawska deklaracja LGBT+ stoi w sprzeczności z powyższym prawem.

 

"Pod pozorem realizacji szczytnych haseł tolerancji i zakazu dyskryminacji, w sferze wychowania dzieci narzuca ona ogółowi rodziców ideologię afirmowaną jedynie przez wąską grupę społeczną" - czytamy w piśmie skierowanym do RPO. Pawlak zwrócił również uwagę, że "deklaracja zakłada wprowadzenie »holistycznej edukacji seksualnej«, opartej na standardach organizacji WHO, które nie są obowiązującym prawem, a które godzą w powszechnie akceptowane w Polsce normy, tradycje, wzorce kulturowe, a także w konstytucję RP".

 

Przypominając, że konstytucja stanowi, iż Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka, wezwał "RPO do podjęcia czynności w sprawie możliwego naruszenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami".

bas/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie