Częstochowa: uchwała ws. pierwszeństwa dla zaszczepionych dzieci w żłobkach nieważna

Polska
Częstochowa: uchwała ws. pierwszeństwa dla zaszczepionych dzieci w żłobkach nieważna
pixabay.com/

Nadzór prawny wojewody śląskiego uznał w czwartek za nieważną uchwałę Rady Miasta Częstochowy, preferującą przy naborze do przedszkoli zaszczepione dzieci. Decyzja o ewentualnym zaskarżeniu tej decyzji do sądu należy do radnych

Poinformowała o tym w czwartek zastępczyni dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego Iwona Andruszkiewicz.

 

W styczniu częstochowscy radni przyjęli dwie uchwały, z których pierwsza obliguje rodziców chcących umieścić dziecko w miejskim żłobku do złożenia oświadczenia, że przeszło ono obowiązkowe szczepienia.

 

Na mocy drugiej zaszczepione dzieci miały dostać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli. Oba wymogi miały nie dotyczyć dzieci, które nie mogą być szczepione z powodów medycznych, np. obniżonej odporności.

 

Radni mogą zaskarżyć decyzję 

 

Jak przypomniała wicedyrektor Andruszkiewicz, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe samorząd w procesie rekrutacji ma zapewnić jak najpełniejszą realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza takiej, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi; ma też uwzględnić lokalne potrzeby społeczne.

 

W opinii organu nadzoru kryterium określone w załączniku do częstochowskiej uchwały nie spełnia przesłanek ustawowych.

 

- Trudno uznać, że oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień przez dziecko lub ich długotrwałe odroczenie ma na celu uwzględnienie potrzeb dziecka ubiegającego się o miejsce w przedszkolu czy też potrzeb jego rodziny. Kwestia ta nie może być też rozpatrywana w kategorii lokalnych potrzeb społecznych - argumentowała Iwona Andruszkiewicz.

 

Zakaz przetwarzania danych 

 

Przypomniała, że zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym.

 

W razie uchylania się od tego obowiązku odpowiednie organy zastosują procedurę egzekucyjną przewidzianą przepisami prawa. Z tego też powodu - podkreśliła - Rada Miasta Częstochowy nie ma podstaw prawnych do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie tej gminy, dotyczących i związanych z obowiązkiem poddawania się szczepieniom ochronnym.

 

Częstochowskiej uchwale zarzucono też, że została przyjęta "z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa", biorąc pod uwagę zakaz przetwarzania danych wrażliwych, jakimi niewątpliwie są informacje o odbytych obowiązkowych szczepieniach dziecka.

 

Na to rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem wojewody śląskiego, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jednak jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

 

Brak szczepień "stanowi zagrożenie" 

 

- Decyzja, czy skorzystać z możliwości zaskarżenia tej decyzji, należy oczywiście do radnych, zapewne dyskusja na ten temat odbędzie się na kolejnej sesji zaplanowanej na 14 marca - powiedział w czwartek rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy Włodzimierz Tutaj.

 

- Myślę, że samo podjęcie takiej uchwały ma znaczenie, jest zwróceniem uwagi na problem osób, które nie szczepią swoich dzieci i zagrożenia, jakie to stanowi - dodał.

 

Podobne uchwały, w nieco innym brzmieniu, częstochowska rada miasta poprzedniej kadencji przyjęła w 2015 r. Nie weszły one w życie, bo ich zapisy zakwestionował najpierw nadzór prawny wojewody, a po odwołaniu miasta - także wojewódzki sąd administracyjny.

 

Sąd uznał wówczas, że poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom nie może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji do żłobków i przedszkoli w Częstochowie. Wskazał, że problematykę szczepień ochronnych reguluje ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych i że nie można wprowadzać aktem prawa miejscowego unormowań zastrzeżonych dla ustawodawcy. 

maw/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie