W 2018 r. ratusz wydał 29 decyzji odmownych o warunkach zabudowy

Polska
W 2018 r. ratusz wydał 29 decyzji odmownych o warunkach zabudowy
PAP/Tomasz Gzell

W ubiegłym roku na 153 złożone wnioski wydano 29 decyzji o odmowie wydania warunków zabudowy dla dużych inwestycji - poinformowało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie. 30 wniosków pozostało bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego poinformowało PAP, że w ubiegłym roku do urzędu wpłynęły 153 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej powyżej 15 tys. mkw. i wysokości powyżej 30 m, dla obiektów przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych naczelnych, a także centralnych organów administracji państwowej, wykraczających zasięgiem poza granice dzielnicy.

 

Na 153 złożone wnioski wydano 29 decyzji odmownych, 30 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne. W 47 przypadkach wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji. Pozostałe wnioski - jak poinformował urząd - są w trakcie rozpatrywania.

 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zaznaczyło, że w powyższej liczbie znalazły się wyłącznie wnioski znajdujące się w kompetencjach biura, które złożono po raz pierwszy w 2018 r. Nie ma za to wniosków przekazanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do ponownego rozpatrzenia i wniosków o zmianę lub przeniesienie decyzji. Jak napisano - nie ma w niej również wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Biuro podkreśliło również, że znacznie więcej decyzji dotyczących warunków zabudowy wydają urzędy dzielnic, przy czym są to decyzje dla inwestycji poniżej 15 tys. mkw. i nieprzekraczających 30 m wysokości.

 

"Każde postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest inne, ale najczęstszą przyczyną odmowy są negatywne uzgodnienia lub brak uzasadnienia w analizie obszarowej dla budynku o takich gabarytach jak we wniosku. Po zapoznaniu się z wynikami analizy wnioskodawca ma możliwość skorygowania swojego wniosku, by jego parametry odpowiadały sąsiedztwu z obszaru analizy, a w razie braku takiej korekty organ wydaje decyzję odmowną w oparciu o zebrane w sprawie dowody" - napisało w odpowiedzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

 

Zaznaczono również, że BAiPP w ubiegłym roku wydał 64 decyzje umarzające postępowanie, a reszta decyzji ze 175 wydanych w roku ubiegłym "to przeniesienia, zmiany decyzji, wygaszenia itp.". Podkreślono również, że decyzje wydane w 2018 r. w mniejszości dotyczą wniosków z tego roku.

 

Braki formalne, wycofanie wniosku

 

"Część wniosków o wydanie decyzji o warunki zabudowy kończy się pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych, część wycofaniem przez inwestora wniosku i wydaniem decyzji umarzającej postępowanie, albo umarzana jest z urzędu po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bardzo często postępowania kończą się w kolejnych latach przez to, że są zawieszane z urzędu na dziewięć miesięcy ze względu na trwającą procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo na wniosek inwestora, który to może wystąpić o zawieszenie w każdym momencie postępowania, nie musząc nawet podać przyczyny takiego wystąpienia" - pisze BAiPP.

 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zaznaczyło również, że w 2018 r. wydało 604 decyzje, w tym łącznie warunki zabudowy i cel publiczny - to 208 decyzji (warunki zabudowy, a także ich zmiany, przeniesienia, umorzenia), pozwolenia na budowę - 335.

Urzędy dzielnic wydały 11 tys. 620 decyzji, w tym warunki zabudowy i cel publiczny - 3505, pozwolenia na budowę - 6208.

jm/ PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!