Uczelnia o. Rydzyka przegrała z Watchdog Polska ws. informacji publicznej

Polska
Uczelnia o. Rydzyka przegrała z Watchdog Polska ws. informacji publicznej
Polsat News

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że rektor Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej i Medialnej w Toruniu, nie rozpatrując wniosku sieci obywatelskiej Watchdog Polska o udzielenie informacji publicznej, "milcząc" w tej sprawie, dopuścił się "bezczynności z rażącym naruszeniem prawa". Sieć wystąpiła trzy lata temu m.in. o skany dokumentów z kontroli uczelni i jej statutu.

W czerwcu 2016 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska wysłała do Wyższej Szkoły Komunkacji Społecznej i Medialnej w Toruniu, której założycielem jest ojciec Tadeusz Rydzyk, prośbę o "ujawnienie dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających - w odniesieniu do wszystkich kontroli zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, przeprowadzonych w roku 2014 i 2015 w postaci skanów" oraz skanu statutu Szkoły wraz ze skanami aktów go zmieniających. 

 

Rektor nie zajął pisemnego stanowiska w sprawie dokumentów pokontrolnych ani statutu uczelni.

 

W odpowiedzi na skargę Watchdog Polska wniósł o jej oddalenie. Przekonywał, że "protokoły kontroli wewnętrznych nie stanowią informacji publicznej, natomiast wniosek o wysłanie protokołów z kontroli zewnętrznych drogą elektroniczną należałoby zakwalifikować jako wniosek do działań skrajnie nieodpowiedzialnych".

 

Dodał też, że "statut uczelni wraz ze zmianami w chwili składania wniosku o udostępnienie informacji, jak i w chwili obecnej był udostępniony na stronie internetowej Uczelni".

 

9 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w tej sprawie. 

 

 

"Uczelnia niepubliczna realizuje zadania publiczne" 

 

"Nawet zamieszczenie statutu na stronie internetowej uczelni wymagało rozpoznania wniosku skarżącej w sposób uregulowany w ustawie. Milczenie podmiotu zobowiązanego świadczy o jego bezczynności" - uzasadnił sąd

 

Zdaniem WSA, wniosek Watchdog Polska dotyczy udostępnienia dokumentów stanowiących informację publiczną.

 

W ocenie sądu "uczelnia niepubliczna jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, ponieważ realizuje zadania publiczne". 

 

"Uczelnia niepubliczna stanowi część państwowego systemu edukacji i nauki. W zakresie tworzenia i funkcjonowania tych uczelni nie ma dowolności, gdyż do państwa należy ustalenie warunków ich powstawania, funkcjonowania, określa ono też udział władz publicznych w ich finansowaniu. Dlatego też funkcjonowanie prywatnych szkół wyższych stanowi realizację jednego z konstytucyjnych zadań państwa i spełnia kryterium wykonywania zadań władzy publicznej" - wyjaśnił sąd.

 

Zobowiązał rektora uczelni w Toruniu do rozpatrzenia  wniosku Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w ciągu 14 dni od dostarczenia prawomocnego wyroku i zasądził 100 zł na rzecz organizacji tytułem zwrotu kosztów postępowania.

 

"Bój o informację jest długi"

 

Bartosz Wilk z Watchdog Polska mówi nam, że  "bój o informację jest długi".

 

- W 2017 roku skierowaliśmy skargę do sądu w związku z brakiem odpowiedzi od uczelni, ale skarga nie trafiła do sądu. Uczelnia zatrzymała ją u siebie, bo uznała, że nie musi jej przekazać. Za to sąd ukarał ją grzywną w wysokości 1000 zł. Dopiero po drugim naszym wniosku o wymierzenie grzywny, uczelnia przekazała ją do sądu - wyjaśnia Wilk. 

mta/dro/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie