Ekipa filmowa nie została wpuszczona do Sejmu. RPO: zakaz może naruszać konstytucję

Polska
Ekipa filmowa nie została wpuszczona do Sejmu. RPO: zakaz może naruszać konstytucję
Pixabay

Przygotowująca materiał dokumentalny ekipa filmowa nie została wpuszczona do Sejmu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w marcu 2018 r. Dowiedział się, że na wpuszczenie filmowców nie pozwala zarządzenie marszałka Sejmu z 2008 r. ws. wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Teraz RPO zwraca uwagę marszałkowi, że takie regulacje mogą naruszać konstytucję.

Zarządzenie marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. reguluje sprawę wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu. Zgodnie z nim karty prasowe są wydawane dziennikarzom w celu wykonywania czynności zawodowych na terenie Sejmu i Senatu. Właśnie na ten przepis powoływał się marszałek Sejmu odmawiając filmowcom zarejestrowania przebiegu jednego z posiedzeń komisji parlamentarnej.


Szef Kancelarii Sejmu zinterpretował w 2018 r. te przepisy, powołując się na prawo prasowe z 1984 r. Uznał, że filmowcy nie są dziennikarzami, bo dziennikarzem jest "osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji". Ekipa filmowa przygotowująca film dokumentalny na zleceniu podmiotu zajmującego się produkcją filmową, według Kancelarii Sejmu, takich przesłanek nie spełniała.

 

Przepisy mogą łamać konstytucję i regulamin Sejmu


Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwraca uwagę Markowi Kuchcińskiemu, marszałkowi Sejmu, że takie regulacje nie gwarantują w pełni możliwości korzystania z konstytucyjnych praw gwarantowanych w art. 61 konstytucji (Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne) oraz art. 73 konstytucji (Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury).


Ekipa filmowców nie mogła skorzystać również w praktyce z możliwości wynikającej z art. 154 ust. 3 Regulaminu Sejmu, który to przepis stanowi że "w posiedzeniu komisji, na zaproszenie prezydium komisji lub jej przewodniczącego, mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz eksperci komisji, a także inne osoby".


To budzi "poważne zaniepokojenie" Rzecznika. Dlatego poprosił marszałka Kuchcińskiego o rozważenie zmiany przepisów.

grz/luq/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie