Zalewska: szkoła musi wychowywać zgodnie z wolą rodziców

Polska
Zalewska: szkoła musi wychowywać zgodnie z wolą rodziców
Polsat News

- Szkoła musi wychowywać zgodnie z tym, jak to wychowanie widzą rodzice - powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska w sobotę podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Minister Zalewska przypomniała, że "system edukacji został stworzony dla dziecka", dlatego zadaniem szkoły jest nie tylko nauczanie, ale również wychowanie.

- Szkoła musi wychowywać zgodnie z tym, jak to wychowanie widzą rodzice. Dlatego od początku konstruowania nowego prawa oświatowego jesteśmy nie tylko z nauczycielami, ale i rodzicami. Chcemy, aby rodzice byli partnerami w podejmowaniu decyzji (dotyczących nauczania i wychowania - red.) - podkreśliła szefowa resortu edukacji.

 

Dodała, że w szkole jest wiele spraw, które muszą być uzgadniane razem z rodzicami. - Świat się zmienia. Co roku do szkół przychodzą inne dzieci, dlatego też musimy zmieniać system edukacji - wskazała.

 

"Widoczna zamiana polityki oświatowej"

 

Prezes Fundacji "Rodzice Szkole" Wojciech Starzyński powiedział, że "nie da się zbudować szkoły na miarę XXI w., bez aktywnego udziału w jej życiu uczniów, nauczycieli i oczywiście rodziców". Pozytywnie ocenił działania resortu polegające na włączeniu rodziców w budowę systemu edukacji.

 

- Jest to wyraźnie widoczna zamiana polityki oświatowej ministerstwa edukacji narodowej i obecnego rządu. Tak sprzyjającej atmosfery umożliwiającej wprowadzenie rodziców do szkół, pozwalającej na oddziaływanie rodziców na życie szkolne, dającej możliwość wpływania na programy wychowawcze, nie było w ciągu ostatnich 30 lat - podkreślił Starzyński.

 

Celem konferencji zorganizowanej przez Fundację "Rodzice Szkole" jest m.in. upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową rad rodziców, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół oraz współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

 

Ważna rola rad rodziców

 

Rada rodziców jest organem szkoły niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, który reprezentuje ogół rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest obowiązkowo wyłaniana spośród rodziców w każdej szkole dla dzieci i młodzieży, wyjątkiem szkół przyszpitalnych i sanatoryjnych.

 

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Do kompetencji rady rodziców należy m.in. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.

paw/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie