Kancelaria Prezydenta: Duda miał prawo powołać przedstawiciela do KNF bez kontrasygnaty

Polska
Kancelaria Prezydenta: Duda miał prawo powołać przedstawiciela do KNF bez kontrasygnaty
PAP/Jakub Kamiński

Andrzej Duda miał prawo powołać swojego przedstawiciela do KNF bez kontrasygnaty premiera - wynika z pisma przesłanego do PAP przez Kancelarię Prezydenta RP.

Pismo jest odpowiedzią na informacje prasowe, że prezydent - powołując trzy lata temu Zdzisława Sokala na przedstawiciela Prezydenta PR w Komisji Nadzoru Finansowego - nie wystąpił do premiera o zgodę na to, czyli o tzw. kontrasygnatę, której wymaga Konstytucja.

 

"Ze względu na przyjęty w Konstytucji RP rozdział organów władzy wykonawczej nie można zaakceptować sytuacji, w której przedstawiciel Prezydenta RP w organie kolegialnym miałby być w jakikolwiek sposób podległy, choćby przez sam fakt kontrasygnowania wyboru, Prezesowi Rady Ministrów. Ponadto, uzależnienie decyzji Prezydenta RP od uzyskania kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów mogłoby pośrednio zmieniać kształt organów kolegialnych, wprowadzając niejako kolejnego członka wyznaczonego przy współudziale Prezesa Rady Ministrów, a nie samego Prezydenta RP.

 

Dodatkowo zauważyć należy, iż przedstawiciel Prezydenta RP, wchodzący w skład jakiegoś organu kolegialnego, nie pełni funkcji organu, ale jest jedynie reprezentantem Prezydenta RP w organie kolegialnym" - pisze Kancelaria RP. Dodaje, że do takich niezależnych organów państwa o charakterze kolegialnym należy zaliczyć Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Powołanie Zdzisława Sokala

 

W piśmie czytamy też, że "KNF jest organem kolegialnym, w skład, którego wchodzą - oprócz przewodniczącego wybieranego przez Prezesa Rady Ministrów i zastępców przewodniczącego - organy lub ich przedstawiciele należący do różnych segmentów władzy wykonawczej". W skład KNF wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i czterech członków. Członkami Komisji są: minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel; minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel; Prezes NBP albo delegowany przez niego wiceprezes Narodowego Banku Polskiego; przedstawiciel Prezydenta RP".

 

Kancelaria RP zauważa, że "istotna dla tej sprawy jest także argumentacja Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. K 2/09 stwierdził, że zróżnicowanie składu KNF przemawia za usytuowaniem jej poza strukturą administracji rządowej. Trybunał Konstytucyjny zauważył, że w skład KNF na takich samych prawach wchodzą zarówno reprezentanci administracji rządowej, jak i reprezentanci Prezydenta RP oraz banku centralnego".

 

Z pisma wynika, że kolejni Prezydenci RP również nie uzyskiwali kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów. Nie robił tego ani śp. Lech Kaczyński powołując w skład KNF śp. Henryka Ciocha, ani Bronisław Komorowski mianując na to stanowisko Jerzego Pruskiego.

 

Sokal został powołany do KNF przez nowo zaprzysiężonego prezydenta Andrzeja Dudę we wrześniu 2015 r. Premierem była wtedy Ewa Kopacz.

las/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie