Rozpoczęła się kontrola wewnętrzna w UKNF. Potrwa dwa miesiące

Polska
Rozpoczęła się kontrola wewnętrzna w UKNF. Potrwa dwa miesiące
Polsat News

W poniedziałek rozpoczyna się doraźna kontrola wewnętrzna w KNF, która ma zbadać prawidłowość procedur nadzorczych w przypadku Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA oraz Plus Bank SA; potrwa dwa miesiące - wynika z komunikatu rzecznika KNF Jacka Barszczewskiego.

Komórka organizacyjna w UKNF odpowiedzialna za kontrolę to "Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej", a do kontroli oddelegowane zostały 3 osoby.

 

"Kontrola wewnętrzna rozpocznie się w 19.11.2018 r. i zakończy w dniu 18.01.2019 r. Po tym okresie będzie sporządzony dla Przewodniczącego KNF szczegółowy raport wraz z wnioskami kontrolujących. Celem kontroli wewnętrznej będzie zbadanie zgodności działania komórek organizacyjnych, zespołów lub komitetów, a także osób wykonujących obowiązki służbowe w UKNF z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi UKNF. Obejmie ona badanie funkcjonowania UKNF pod kątem legalności, celowości oraz terminowości realizowanych zadań" - głosi komunikat.

 

Czytamy w nim m.in, że "zespół kontrolny składa się z kilku bardzo doświadczonych osób posiadających ponad dwudziesto lub kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zajmowaniu się sprawami związanymi z bezpieczeństwem rynku finansowego oraz wykonywaniu zadań w zakresie kontroli wewnętrznej w organach administracji państwowej oraz rozpatrywania skarg".

 

"Przygotowani merytorycznie i naukowo"

 

Komunikat zapewnia też, że "osoby te podejmowały już wielokrotnie czynności kontrolne wewnętrzne w UKNF planowane lub doraźne oraz czynności sprawdzające/wyjaśniające związane z rozpatrywaniem skarg na działalność UKNF", często we współpracy z organami ścigania oraz NIK.

 

"Są przygotowani merytorycznie i naukowo, bowiem mają za sobą odbytych szereg specjalistycznych szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie kontroli wewnętrznej oraz przez przedstawicieli organów ścigania" - zaznacza komunikat.

 

Niektóre z tych osób, dodaje komunikat, "same brały wielokrotnie udział w szkoleniu przedstawicieli organów ścigania (Prokuratur, Policji) w zakresie dot. zapewnienia ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz w zakresie ujawniania fraudów wewnątrzkorporacyjnych oraz opracowywaniu dla nich specjalistycznych publikacji".

 

"Startup dla śledczych"


"Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia w UKNF Protokoły z kontroli wewnętrznej, wraz z zawartymi w nich wnioskami są często w toku prowadzonych karnych postępowań przygotowawczych przedmiotem tzw. analizy śledczej" - informuje komunikat. Często też te dokumenty "są takim swoistego rodzaju startupem dla śledczych i praktycznie wskazują jakie zagadnienia jeszcze powinny zostać pogłębione w toku czynności procesowych".

 

"Również i w tym przypadku Prokuratura po uprzednim wydaniu postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy i żądaniu rzeczy (dokumentów) może zweryfikować sama oraz we współpracy z CBA czy i jakie działania kontrolne zostały podjęte oraz w jaki sposób zostały one zrealizowane. Może zażądać Protokołu wraz z wnioskami oraz dokumenty źródłowe. Może również przesłuchać osoby prowadzące kontrolę w odpowiednim trybie na okoliczność podjętych działań i poczynionych w ich następstwie ustaleń. Takie czynności procesowe w minionych latach były już podejmowane przez inne Prokuratury. To samo może uczynić NIK, w toku prowadzenia czynności kontrolnych. Może poprosić o Protokół wraz z wnioskami i zweryfikować to co tam jest napisane w toku własnych czynności kontrolnych" - informuje komunikat rzecznika KNF.

prz/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie