W 330 gminach tylko jeden kandydat na wójta lub burmistrza. Nie oznacza to jego wygranej

Polska
W 330 gminach tylko jeden kandydat na wójta lub burmistrza. Nie oznacza to jego wygranej
Polsat News
Polsat News

W 330 spośród 2478 gmin w Polsce zarejestrował się tylko jeden kandydat na wójta lub burmistrza. Ale aby został wybrany, mieszkańcy tych gmin muszą zagłosować. Z tą różnicą, że głosują za lub przeciw kandydatowi, stawiając znak X w kratce oznaczonej słowem "TAK” lub "NIE".

Malbork, Hel, Przeworsk, Jastarnia, Wisła, Uniejów  to jedne z wielu gmin, w których zarejestrował się tylko jeden kandydat. I to się już nie zmieni, bo dodatkowy termin zgłaszania kandydatów, ustawowo przedłużony o pięć dni, minął. 

 

Jak głosi art. 482 Kodeksu wyborczego,  w gminach gdzie tylko jedna osoba ubiega się o fotel wójta czy burmistrza każdy z mieszkańców uprawnionych do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z imieniem i nazwiskiem kandydata i znak X wpisuje w jedno z dwóch pól:  "TAK" lub "NIE".

 

Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów (na "TAK").

 

Wybierze rada gminy

 

Jeśli kandydat nie uzyska ponad połowy ważnych głosów, wyboru dokona rada gminy w tajnym głosowaniu. Do wyboru potrzeba bezwzględnej większości głosów ustawowego składu danej rady.

 

Wybór przebiega wówczas według następujących zasad:

  • prawo zgłoszenia kandydata ma grupa radnych stanowiąca co najmniej 1/3 ustawowego składu rady;
  • zgłoszenie kandydata musi mieć formę pisemną;
  • radny może poprzeć w zgłoszeniu tylko jednego kandydata.

Wyznaczy minister

 

Na wyłonienie wójta lub burmistrza rada gminy ma dwa miesiące od dnia wyborów samorządowych.

 

Jeśli nie zdąży w tym terminie premier - na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej - wyznaczy osobę pełniącą obowiązki wójta lub burmistrza do końca kadencji.

 

maw/dro/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie