Głos zabrali dzisiaj młodzi. Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Polska

"Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej" – to temat XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który zebrał się w piątek w Warszawie. Celem XXIV sesji SDiM jest kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Ma ona też na celu popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP.

- Tematem obrad Wysokiej Izby jest pierwszy Sejm Niepodległej, jak wiemy, rozpoczął on swoją działalność, swoją pracę w lutym 1919 r. w Warszawie. Poprzedziła go szybka i krótka kampania wyborcza. Dzisiaj, obecnie, sto lat później, w roku 2018 obchodzimy rocznice historyczne o doniosłym znaczeniu dla dziejów Polski - powiedział Kuchciński.

 

 

Jak wskazał, w październiku minie 550 lat od zwołania w Piotrkowie pierwszego dwuizbowego sejmu Rzeczypospolitej, zaś w listopadzie - stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

- Wolna Polska była pragnieniem wielu pokoleń Polaków; łączyła ich nie tylko jedna polityczna wizja Rzeczypospolitej, ale bardziej chęć zbudowania ojczyzny jako kraju niezależnego i liczącego się w Europie - powiedział marszałek Kuchciński.

 

"Życzę udanej debaty"

 

Kuchciński dodał, że powstająca przed stu laty II Rzeczypospolita kształtowała swój niepodległy byt w bardzo trudnych warunkach, i zaakcentował, że odniosła sukces. - Historia dwudziestolecia międzywojennego pokazuje, jak z ogromnym zaangażowaniem całe społeczeństwo po latach zaborczego zacofania przystąpiło do odbudowy kraju. Wszystkie dziedziny wymagały naprawy, a wręcz niektóre z nich budowy od podstaw, ale udało się - mówił marszałek.

 

Podkreślał, że wielki udział w umacnianiu polskiego państwa mieli posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. - Obradujący w Warszawie w latach 1919-1922 Sejm Ustawodawczy potwierdził suwerenność Polski, doprowadził do scalenia ziem wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych oraz stworzył filary ustrojowe nowoczesnej demokracji - powiedział Kuchciński.

 

- Wybory do Sejmu Ustawodawczego były powszechne, równe, proporcjonalne, bezpośrednie i tajne. Wzięli w nich udział wszyscy obywatele, którzy ukończyli 21. rok życia, bez względu na płeć, wyznanie czy narodowość. Warto podkreślić, że tak szerokich uprawnień wyborczych nie mieli nawet mieszkańcy Francji czy Wielkiej Brytanii - wskazał marszałek Sejmu. Dodał, że ówczesne wybory poprzedziła barwna i zacięta kampania wyborcza.

 

- Oddaję paniom i panom głos i życzę udanej debaty - zakończył.

 

Uczestników obrad wybrano w konkursie


Sesję SDiM poprzedził konkurs - zgłosiły się 453 dwuosobowe zespoły – w którym uczennice i uczniowie mieli za zadanie zapoznać się z biografią wybranego posła Sejmu Ustawodawczego oraz przeprowadzić działania, które przybliżą środowisku lokalnemu jego sylwetkę oraz działalność poselską na regionalnym i krajowym szczeblu. Działania polegały na przeprowadzeniu w swoim otoczeniu kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z użyciem środków i materiałów z epoki.


Te zespoły, które przeprowadziły najciekawsze badania, przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostały zaproszone do wzięcia udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.


Piątkowe posiedzenie SDiM poprzedziło posiedzenie komisji. Złożona z 38 uczestników i uczestniczek komisja, która obradowała w dniu 13 maja 2018 r., oprócz projektu uchwały przygotowała także dwa pytania do ministra edukacji narodowej.


SDiM jest projektem edukacyjnym, którego głównym organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Do grona współorganizatorów XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży należą Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Planowane na czerwiec posiedzenie odwołano. Drugi raz w historii


Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży miało odbyć się 1 czerwca 2018, ale zostało odwołane przez marszałka Sejmu - po raz drugi w historii.

 

"Mając na uwadze względy organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, zdecydowano o odwołaniu posiedzenia SDiM. Chcemy by sesja odbywała się w warunkach pozwalających na zrealizowanie celów edukacyjnych projektu i by uczestnicy SDiM mogli swobodnie poznać siedzibę Sejmu" - napisano w piśmie Centrum Informacyjnego Kancelarii Sejmu.


Zdaniem rzecznika PSL Jakuba Stefaniaka, była to sytuacja skandaliczna. - Decyzją marszałka Sejmu i jego towarzyszy, ukarane zostały dzieci. Powodem tej decyzji jest to, że PiS nie potrafi sobie poradzić z protestem, który ma miejsce w Sejmie - stwierdził Stefaniak. Jak dodał, mamy też do czynienia z sytuacją kuriozalną, bo po raz pierwszy od wielu lat, Sejm będzie zamknięty w czasie dni otwartych oraz w Noc Muzeów. W Sejmie od 18 kwietnia trwał protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych.


- W stulecie polskiej niepodległości marszałek Kuchciński zhańbił ten Sejm, uniemożliwił dzieciom i młodzieży uczestniczenie w tak bardzo ważnym przeżyciu - mówił Marek Sowa (Nowoczesna).

 

Zaczęło się w 1994 r. od "Wojny – zagrożenia szczęśliwego dzieciństwa"

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 roku z inicjatywy wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej (od początku działalności dziecięcego Sejmu sesja nie odbyła się jedynie w 1999 roku). Tematem jej była "Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa".


Od tego czasu raz w roku, 1 czerwca w Dzień Dziecka, odbywa się jedyna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tego dnia w parlamencie zasiada 460 uczniów ze szkół z całej Polski. Kadencja posłów trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywa.


Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 

polsatnews.pl, PAP

grz/ml/bas/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie