Pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym dla fundacji o. Rydzyka i CBA. Bodnar chce wyjaśnień

Polska
Pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym dla fundacji o. Rydzyka i CBA. Bodnar chce wyjaśnień
Polsat News

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra sprawiedliwości o wskazanie, jaka działalność fundacji Lux Veritatis, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i CBA uzasadniała przyznanie im pieniędzy z państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

RPO Adam Bodnar napisał do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.


Jak zwrócił uwagę, choć w ubiegłym roku rozszerzono katalog celów, na które mogą być przeznaczane pieniądze z Funduszu, to "ich lista pozostaje w dalszym ciągu katalogiem zamkniętym".


Bodnar podkreślił, że określone są one w art. 43 ust. 2 Kkw, który wskazuje, że "Fundusz jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną".

 

"Daleko idąca swoboda ministra"


Zasadnicze wątpliwości RPO budzi rozdział rozporządzenia pt. "Pozostałe zadania finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości", zgodnie z którym pieniądze Funduszu mogą być przeznaczone m. in. na: finansowanie robót budowlanych, w tym przygotowania do realizacji tych robót, a w szczególności - kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych; zakup urządzeń i wyposażenia; zakup wartości niematerialnych i prawnych; zakup środków transportu i wyposażenia.


Rzecznik wskazał, że "katalog celów wskazanych w tym rozdziale jest otwarty".


Jego zdaniem, rozporządzenie dopuszcza zatem wykorzystanie pieniędzy z Funduszu także na inne cele, wybrane przez ministra, a niewymienione w rozporządzeniu.


"Daje to ministrowi daleko idącą swobodę i szeroki margines uznaniowości w lokowaniu środków z funduszu. Stanowi też kontrast względem katalogu celów Funduszu, (…), który ma charakter zamknięty" - tłumaczy Bodnar.


100 mln zł dla OSP, 13 mln zł dla CBA


RPO zauważył, że pieniądze z Funduszu przeznaczane są m.in. na cele takie, jak: "modernizacja zaplecza sportowo-rekreacyjnego" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, wsparcie dla fundacji Lux Veritatis i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (na co resort zamierza przeznaczyć ponad 100 milionów zł), czy też na ustawową działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego (13 milionów zł).


"W świetle tych informacji pojawiają się uzasadnione wątpliwości, czy środki z Funduszu Sprawiedliwości w istocie przeznaczane są na cele, o których mowa w art. 43 ust. 2 i 8 Kkw" - podkreślił Bodnar.


RPO chce poznać wyniki konkursów


RPO zwrócił się do ministra o przedstawienie pełnego wykazu podmiotów, które otrzymały pieniądze z Funduszu w 2017 r. Wystąpił też o wskazanie, jaka faktyczna działalność tych podmiotów uzasadniała przyznanie im funduszy w świetle wymogów wypływających z art. 43 ust. 8 Kkw.


Poprosił ponadto ministra o przedstawienie wyników konkursów już rozstrzygniętych w 2018 r. - ze wskazaniem działalności wygrywających podmiotów, która uzasadnia przyznanie im środków z Funduszu Sprawiedliwości.

 

polsatnews.pl

prz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie