PO zapowiada poprawki, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych

Polska
PO zapowiada poprawki, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych
Polsat News

Zrównanie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego, zrównanie świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, zwiększenie ulgi rehabilitacyjnej - m.in. takie poprawki rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych chcą złożyć w Sejmie posłowie PO.

Tematem pomocy dla osób niepełnosprawnych zajął się we wtorek Gabinet Cieni Platformy. Zapadła decyzja, że posłowie PO złożą w Sejmie poprawki, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Poprawki te mają zostać wniesione do rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nad którym od lutego pracuje Sejm.

 

Zawarte Porozumienie "dzieli środowisko"

 

Posłanka PO Magdalena Kochan negatywnie oceniła porozumienie, które rząd zawarł we wtorek z częścią przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych. - Jesteśmy za tym, by doszło do porozumienia, ale nie uznajemy tego porozumienia, które zostało dziś zawarte. Ono kolejny raz dzieli organizacje pozarządowe, dzieli środowisko. To nie jest dobre rozwiązanie - powiedziała Kochan.

 

Podkreśliła przy tym, że do spełnienia postulatów protestujących od tygodnia w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, nie potrzeba nowego projektu ustawy. - Pani minister (rodziny, pracy i polityki społecznej) Elżbieta Rafalska wprowadza nas w błąd, że trzeba pisać ustawę. Ustawa jest gotowa. Rząd przygotował ustawę nowelizującą ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wystarczy przyjąć odpowiednie poprawki do niej - powiedziała Kochan.

 

W maju drugie czytanie nowelizacji

 

W harmonogramie posiedzenia Sejmu, które ma się odbyć w dniach 8-11 maja, zaplanowano m.in. drugie czytanie (czyli rozpatrzenie sprawozdania komisji polityki społecznej i rodziny) projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Jego pierwsze czytanie odbyło się na forum komisji polityki społecznej i rodziny 6 lutego. Według Kochan posłowie PO zgłosili wówczas szereg poprawek, które nie zyskały aprobaty ani wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza, ani posłów PiS. - Składaliśmy poprawkę, która zawiera jeden z postulatów protestujących rodziców, aby zasiłek opiekuńczy - ten, który dostają dzieci, w wysokości 153 zł, zwiększyć do poziomu zasiłku, który otrzymują dorosłe osoby niepełnosprawne - 208 zł. Poprawkę tę jednak PiS odrzucił - powiedziała Kochan.

 

Poprawki bez przychylności PiS

 

Jak dodała, Platforma składała też poprawkę, zgodnie z którą dzieci między 16 a 18 rokiem życia, z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, nie traciły świadczenia z programu 500 plus w razie przekroczenia przewidzianego ustawowo progu dochodowego. Poprawka ta - według Kochan - również nie zyskała przychylności Prawa i Sprawiedliwości.

 

- Wnosiliśmy o zrównanie świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, co stanowiłoby wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. To również zostało odrzucone głosami PiS, przy negatywnej opinii ministra Michałkiewicza - powiedziała posłanka PO. W październiku 2014 r. TK orzekł, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów osoby z niepełnosprawnością ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją. Wyrok nie został do tej pory zrealizowany.

 

Platforma chce więc ponownie złożyć te trzy poprawki przy okazji drugiego czytania rządowego projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Posłowie PO planują ponadto zgłoszenie poprawki, która zwiększyłaby wysokość ulgi rehabilitacyjnej, którą można odpisać od podatku.

 

Protest w Sejmie

 

Protestujący od 18 kwietnia w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz ich podopieczni domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego oraz zrównania renty socjalnej z minimalną rentą ZUS-owską.

 

W porozumieniu, które rząd zawarł we wtorek z częścią środowiska osób niepełnosprawnych, zapisano m.in. podniesienie od czerwca renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, czyli do 1029,80 zł, corocznie waloryzowanych, realizacji programu Dostępność plus ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Zawarto w nim także zobowiązanie do wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.

 

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi realizację programu "Za życiem", którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczą wsparcia dla byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) "w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji".

 

PAP

mr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie