Zamiast "orzeczeń" - "rozstrzygnięcia". Sejm uchwalił przepisy ws. publikacji trzech wyroków TK

Polska
Zamiast "orzeczeń" - "rozstrzygnięcia". Sejm uchwalił przepisy ws. publikacji trzech wyroków TK
Polsat News

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego autorstwa PiS. Nowela przewiduje ogłoszenie trzech niepublikowanych "rozstrzygnięć" TK w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie przepisów. W uzasadnieniu noweli podano m.in., że rozwiązanie powinno się przyczynić do poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską.

Chodzi o wyroki: z 9 marca 2016 r. - o niekonstytucyjności noweli ustawy o TK autorstwa PiS z grudnia 2015 r.; z 11 sierpnia 2016 r. - o częściowej niekonstytucyjności ustawy autorstwa PiS o TK z lipca 2016 r.; z 7 listopada 2016 r. - ws. przepisów o wyłanianiu kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

 

Za przyjęciem noweli głosowało 233 posłów, 172 było przeciw, 29 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, trafi pod obrady Senatu.

 

W środę podczas I czytania komisja wniosła kilka poprawek o charakterze legislacyjno-redakcyjnym do noweli. Według jednej z nich - zaproponowanej przez Marka Asta (PiS) - w treści projektu słowo "orzeczenia" TK zastąpiono mianem "rozstrzygnięcia".

 

Nie zostały uznane za wyroki

 

PiS oraz rząd nie uznały tych rozstrzygnięć za wyroki i nie zostały one opublikowane. W ubiegłym roku zniknęły one z Internetowego Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, o czym poinformował ówczesny wiceprezes TK Stanisław Biernat

 

Przyjęta w czwartek przez Sejm nowela przewiduje ogłoszenie trzech niepublikowanych "rozstrzygnięć" TK w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie przepisów.

 

Ustawa składa się z trzech artykułów. Do ustawy dodany został przepis mówiący, że "rozstrzygnięcia" TK "podjęte z naruszeniem przepisów" poprzednich ustaw o Trybunale "podlegają ogłoszeniu w odpowiednich dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego lub sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału".

 

"Rozwiązanie powinno przyczynić się do zakończenia sporu o TK"

 

"Jeżeli rozstrzygnięcia podjęte z naruszeniem przepisów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotyczyły aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą, ogłasza się je w odpowiednich dziennikach urzędowych z zaznaczeniem tych okoliczności" - przewiduje nowelizacja.

 

Drugi z artykułów stanowi, że prezes TK zarządza ogłoszenie "rozstrzygnięć" w odpowiednim dzienniku urzędowym w terminie siedmiu dni od wejścia w życie nowelizacji. Według trzeciego artykułu, nowela wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Jak wskazano w uzasadnieniu noweli, jej autorzy "stoją na stanowisku, że choć publikacja rozstrzygnięć TK z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r., co do zasady nie jest konieczna z punktu widzenia polskiego prawa, to istnieją powody dla których może to być pod pewnymi warunkami pożądane". "Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zakończenia sporu o TK i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, a także poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską" - podkreślono.

 

PAP, polsatnews.pl

mta/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie