Znamy nazwiska 17 z 18 kandydatów do KRS

Polska
Znamy nazwiska 17 z 18 kandydatów do KRS
Polsat News

Centrum Informacyjne Sejmu upubliczniło w piątek personalia kolejnego - 17. kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa. To mianowany w grudniu ubiegłego roku Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. W sumie do KRS zgłoszonych zostało 18 kandydatów.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa będących sędziami na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm (wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie).

 

Maciej Nawacki jest sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie od 2007 roku. Wcześniej, do listopada 2005 r. był sędzią Sądu Rejonowego w Szczytnie. W Sądzie Rejonowym w Olsztynie najpierw przez sześć lat orzekał w II Wydziale Karnym, następnie w listopadzie 2013 r. został przydzielony od orzekania w V Wydziale Gospodarczym, gdzie orzeka do dziś. 19 grudnia 2017 r. Maciej Nawacki został na okres czterech lat powołany na stanowiska prezesa SR w Olsztynie.

 

Członek  Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

 

Sędzia Nawacki ma tytuł doktora nauk prawnych. Pracę doktorską pt. "Wyzysk. Studium karnomaterialne i kryminologiczne" obronił w lutym 2014 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (UWM) w Olsztynie. Obecnie jest również zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Prawnej Ochrony Państwa na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Specjalizuje się w prawie karnym, gospodarczym oraz zarzadzaniu kryzysowym.

 

Sędzia Nawacki jest członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego; jest także szeregowym członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

 

Wśród publikacji naukowych, których autorem jest Maciej Nawacki, wymieniono m.in. pracę pt. "Granice karalności znieważenia komunistycznym pomników", będącą częścią publikacji zatytułowanej "Polityka pomnikowa w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci" pod red. Arkadiusza Żukowskiego, Marcina Chełminiaka, Wojciecha Kotowicza i Krzysztofa Żęgoty, wydanej w 2017 r. przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

 

Sędzia Nawacki jest także autorem pracy pt. "Analiza prospektywna nowej regulacji upadłości konsumenckiej", opublikowanej w monografii naukowej zatytułowanej "Prawo a ekonomia - alianse w budowie efektywnego państwa" pod red. Marcina Kowalczyka i Piotra Majera, opublikowanej w 2016 r. przez Wydział Nauk Prawnych UWM w Olsztynie.

 

Termin zgłaszania kandydatów upłynął pod koniec stycznia

 

Wcześniej CIS ujawniło informacje o 16 z 18 zgłoszonych kandydatów na członków KRS. Są to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Stanisław Łupina, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Robert Pelewicz, Rafał Puchalski, Paweł Kazimierz Styrna oraz Mariusz Witkowski.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawą o KRS podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci są wskazywani spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia; do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Jak poinformował wcześniej dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości".

 

Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

 

W styczniu Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do sędziów, by nie zgadzali się kandydować w wyborach nowych członków KRS. Według Rady żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu.

 

PAP

dk/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie