Sejm upublicznił dane 10 z 18 kandydatów do KRS

Polska
Sejm upublicznił dane 10 z 18 kandydatów do KRS
Polsat News

Centrum Informacyjne Sejmu upubliczniło w piątek personalia kolejnych sześciu kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Są to: Robert Pelewicz, Jędrzej Kondek, Ewa Łąpińska, Maciej Andrzej Mitera, Dagmara Pawełczyk-Woicka i Mariusz Witkowski.

Wcześniej CIS poinformowało, że jako kandydatów na członków KRS zgłoszono: Dariusza Drajewicza, Grzegorza Furmankiewicza, Teresę Kurcyusz-Furmanik i Leszka Mazura.


Sylwetki kandydatów

 

Robert Pelewicz w latach 1990-1992 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję asesora sądowego w Janowie Lubelskim. W 1995 r. został powołany na sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. W 2003 r. Pelewicz został delegowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Natomiast w 2007 r. powołano go na sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Sędzia Pelewicz od 2010 r. do 2016 r. pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Ponadto w latach 2013-2015 był pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości koordynatorem krajowym ds. zakończenia migracji ksiąg wieczystych. Prowadził także zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych w Rzeszowie. Jest członkiem zespołu ministra sprawiedliwości ds. opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego. Jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Jędrzej Kondek jest sędzią Sądu Rejonowego w Warszawie, od grudnia ub. r. zastępca przewodniczącego wydziału gospodarczego w tym sądzie. Wcześniej pracował jako radca prawny. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzował. Autor jednej monografii, kilkunastu artykułów naukowych dotyczących prawa cywilnego, współautor komentarzy do kodeksu cywilnego, procedury cywilnej i historii prawa; sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

 

Ewa Łąpińska, orzeka w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Jaworznie, dwukrotnie pełniła funkcję prezesa tego sądu., była też delegowana do Sądu Okręgowego w Katowicach. Uczestniczyła w licznych szkoleniach;, absolwentka studiów podyplomowych na UW i UJ.

Maciej Andrzej Mitera orzekał w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy i SR dla Warszawy Woli; obecnie jest sędzią, głównym specjalistą w departamencie legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, na KUL i Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autor kilku prac naukowych.

 

Dagmara Pawełczyk-Woicka od stycznia br. jest prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Przy wyborach 1989 r. pracowała jako wolontariuszka w Komitecie Obywatelskim. Była sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, była tez delegowana do Sądu okręgowego w Warszawie i do Ministerstwa Sprawiedliwości. Członkini Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Należy do Iustitii, była wiceprezesem krakowskiego oddziału stowarzyszenia.

 

Mariusz Witkowski jest sędzią i prezesem SR w Siemianowicach Śląskich. Jak napisano w zgłoszeniu, "podczas ogólnopolskiej konferencji Sędzia a Konstytucja w 2017 r. sprzeciwiał się propagowaniu rozproszonej kontroli zgodności prawa z Konstytucją RP, wskazując, iż w tym zakresie kompetencje posiada Trybunał Konstytucyjny". Jest członkiem komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej przy ministrze sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach; wykładał w Krajowej Szkole Sądownictwa i prokuratury oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Nowe zasady wyboru sędziów

 

 

CIS nie zamieścił informacji dot. osób, które zgłosiły poszczególnych sędziów. Jak poinformował wcześniej dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości".

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia; do Sejmu wpłynęło ich 18.

  

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Kandydaci wskazywani są spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

 

Izba ma wybierać członków KRS co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

 

Kluby PO i Nowoczesnej oświadczyły, że nie będą uczestniczyły we wskazywaniu i wyborze sędziów - członków KRS przez Sejm. Także klub PSL - jeszcze na początku grudnia, podczas debaty sejmowej - wyrażał stanowisko, że nie zgłosi swoich kandydatów do nowej KRS. Kukiz'15 poinformował, że weźmie udział w wyborze sędziów do KRS, jednak nie wskaże własnych kandydatów; na poparcie tego ugrupowania będą mogli liczyć kandydaci zgłoszeni przez obywateli.

 

W styczniu KRS zaapelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków KRS. Według Rady, żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu.

 

PAP

mta/bas/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie