Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie jedenastym kandydatem do Krajowej Rady Sądownictwa

Polska
Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie jedenastym kandydatem do Krajowej Rady Sądownictwa

Centrum Informacyjne Sejmu upubliczniło w poniedziałek personalia kolejnego, jedenastego oficjalnego kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa. Jest nim nowo powołany prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie Rafał Puchalski.

Wcześniej CIS poinformowało, że jako kandydatów na członków KRS zgłoszono: Roberta Pelewicza, Dariusza Drajewicza, Grzegorza Furmankiewicza, Teresę Kurcyusz-Furmanik, Leszka Mazura, Jędrzeja Kondka, Ewę Łąpińską, Macieja Andrzeja Miterę, Dagmarę Pawełczyk-Woicką i Mariusza Witkowskiego.

 

Powołany przez Ziobrę na prezesa SO w Rzeszowie

 

Rafał Puchalski od 2003 r. związany był z Sądem Rejonowym w Jarosławiu; od 2009 r. orzekał w jego Wydziale Karnym. W okresie od lipca 2016 r. do stycznia roku bieżącego był on "delegowany do pełnienia funkcji administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości", a od 10 marca ub.r. sprawował on w resorcie funkcję wicedyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich.

 

Od początku lutego - jak poinformowano w zgłoszeniu kandydata - Puchalski został powołany przez ministra sprawiedliwości "do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie na okres sześciu lat".

 

Kandydat jest jednocześnie prezesem przemyskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Wcześniej przez wiele lat zasiadał też w zarządzie stowarzyszenia, a w latach 2010-2013 pełnił funkcję jego wiceprezesa ds. organizacyjnych.

 

Pomysłodawca pierwszego w kraju forum internetowego dla sędziów

 

W zgłoszeniu podano ponadto m.in., że Puchalski jest pomysłodawcą i autorem pierwszego w kraju forum internetowego dla sędziów, "stanowiącego portal wiedzy o prawie, dostępny dla sędziów i służący wymianie ich doświadczeń, ale również dla obywateli i stworzony z myślą o tym, aby umożliwić zwykłemu obywatelowi kontakt z przedstawicielami trzeciej władzy", a także zwycięzcą VII edycji Konkursu Białej Wstążki "Nie bądź obojętny - stop przemocy wobec kobiet" w kategorii wymiar sprawiedliwości "za podejmowane działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy".

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia; do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Jak poinformował wcześniej dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości".

 

Wybór 3/5 głosów

 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków KRS będących sędziami na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci są wskazywani spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

 

Izba ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

 

"Dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu"

 

Kluby PO i Nowoczesnej zapowiedziały, że nie wezmą udziału we wskazywaniu i wyborze sędziów-członków KRS przez Sejm. Także klub PSL, jeszcze na początku grudnia, podczas debaty sejmowej, informował, że nie zgłosi swoich kandydatów do nowej KRS. Kukiz'15 oświadczył, że weźmie udział w wyborze sędziów do KRS, jednak nie wskaże własnych kandydatów; na poparcie tego ugrupowania będą mogli liczyć kandydaci zgłoszeni przez obywateli.

 

W styczniu KRS zaapelowała do sędziów, by nie zgadzali się kandydować w wyborach nowych członków KRS. Według Rady żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu".

 

PAP

nro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie