Telewizja Polsat postrzegana najlepiej. 70 proc. badanych ocenia ją pozytywnie

Polska
Telewizja Polsat postrzegana najlepiej. 70 proc. badanych ocenia ją pozytywnie
Polsat

Telewizja Polsat jest najlepiej postrzegana spośród objętych przez CBOS badaniem stacji telewizyjnych. Pozytywnie wypowiada się o Polsacie 70 proc. ankietowanych. Działalność TVN przychylnie odbiera 65 proc., a TVP - 57 proc.

Jak podkreśla CBOS od kwietnia b.r. oceny nadawców radiowych i telewizyjnych, o których pytał ośrodek, pozostają względnie stabilne. Zauważono, że utrzymuje się przy tym relatywnie wysoki (w stosunku do wcześniejszych pomiarów) odsetek osób niemających wyrobionego zdania o działalności mediów.

 

Spośród objętych badaniem stacji telewizyjnych najlepiej postrzegana jest telewizja Polsat. Pozytywnie o jej działalności wypowiada się 70 proc. badanych (od kwietnia wzrost o 3 punkty procentowe), natomiast negatywnie - 12 proc. Z nieco mniej przychylnym odbiorem spotyka się TVN, którego działalność aprobuje 65 proc. respondentów, a krytykuje 18 proc.

 

Spada zaufanie do telewizji publicznej

 

Najrzadziej akceptowana jest telewizja publiczna - zadowoleni z działalności TVP stanowią 57 proc., a niezadowoleni 27 proc. (spadek o 4 punkty). Nasilenie krytycyzmu wobec dwóch ostatnich nadawców telewizyjnych obserwujemy w naszych badaniach od marca zeszłego roku, z tym, że w dużo większym stopniu dotyczy ono TVP - podkreśla CBOS.

 

Według sondażu na oceny nadawców telewizyjnych zauważalny wpływ mają poglądy polityczne i preferencje partyjne ankietowanych.

 

Negatywnie o działalności stacji prywatnych relatywnie często wypowiadają się osoby o prawicowych poglądach politycznych, będące zwolennikami PiS, a w przypadku TVN - także sympatycy Kukiz’15, badani mający od 25 do 34 lat, najlepiej wykształceni.

 

Ocena stacji zależna od poparcia dla konkretnych partii

 

TVP częściej niż inni krytykują ankietowani o orientacji lewicowej lub centrowej oraz potencjalni wyborcy PO i Nowoczesnej. Krytyce telewizji publicznej sprzyja ponadto zamieszkiwanie w dużych miastach (liczących co najmniej 100 tys. ludności), wyższe wykształcenie, wysokie dochody per capita, młody wiek (25-34 lata) i nieuczestniczenie w praktykach religijnych (lub sporadyczny w nich udział).

 

Natomiast aprobacie TVP sprzyja - przede wszystkim wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, dochody poniżej 1400 zł per capita, prawicowe poglądy polityczne i poparcie dla PiS.

 

Zadowoleni z działalności telewizji prywatnych relatywnie często są respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, uzyskujący niskie dochody, identyfikujący się z lewicą lub centrum oraz popierający PO lub Nowoczesną.

 

Mniej wyrobione opinie na temat radia

 

Jak zaznacza CBOS opinie na temat działalności nadawców radiowych są mniej wyrobione. Pozytywnie o pracy Polskiego Radia (publicznego) wypowiada się 46 proc. badanych, o działalności RMF FM - 58 proc., a Radia Zet - 51 proc. Negatywnie oceniający te rozgłośnie nadal pozostają w mniejszości (odpowiednio: PR - 14 proc., a Radio Zet i RMF FM - po 6 proc.).

 

Według CBOS o ile w przypadku stacji komercyjnych poziom krytyki jest w dłuższym okresie stabilny, o tyle w przypadku Polskiego Radia począwszy od marca ubiegłego roku obserwujemy jego dwukrotny lub nawet trzykrotny wzrost w stosunku do wcześniejszych wyników.

 

Najbardziej zróżnicowany pozostaje odbiór Radia Maryja. Obecnie działalność tej rozgłośni dobrze ocenia 22 proc., a źle - 20 proc.; 58 proc. respondentów nie ma zdania o tej stacji.

 

Na postrzeganie działalności Polskiego Radia i Radia Maryja zauważalnie wpływają poglądy i preferencje polityczne oraz, zwłaszcza w przypadku tego drugiego nadawcy, religijność badanych.

 

Pozytywnie częściej niż inni działalność tych stacji oceniają respondenci identyfikujący się z prawicą i popierający PiS, zaangażowani w praktyki religijne. Natomiast negatywnie wypowiadają się badani o poglądach lewicowych i centrowych, zwolennicy Nowoczesnej, a w przypadku Radia Maryja również ci, którzy w ewentualnych wyborach zamierzają głosować na PO.

 

Młodzi i mieszkańcy wsi pozytywnie o radiu publicznym

 

Aprobata działalności rozgłośni toruńskiej współwystępuje ze starszym wiekiem (65+), niskim poziomem wykształcenia i niskimi dochodami per capita.

 

Pozytywnymi ocenami radia publicznego wyróżniają się najmłodsi (18-24 lata), mieszkańcy wsi, respondenci mający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, deklarujący niskie dochody, natomiast negatywnymi - mieszkańcy największych miast, badani najlepiej wykształceni, z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita oraz, tak jak w przypadku Radia Maryja, nieuczestniczący w praktykach religijnych.

 

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

mta/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie