Komisja Europejska wystąpiła o kary dla Polski w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej

- Polskie władze naruszyły tymczasowe postanowienie o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej - oświadczyła w poniedziałek przed Trybunałem Sprawiedliwości UE pełnomocniczka Komisji Europejskiej Katarzyna Hermann. KE wystąpiła jednocześnie o nałożenie kar okresowych na Polskę za niewypełnienie tego postanowienia. Minister środowiska Jan Szyszko uznał wniosek za bezprzedmiotowy.

Zobacz także:
Podziel się:
Skomentuj: