Kijowski: nie chcemy dyktatu jednego światopoglądu, jednej religii, jednej partii"