Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną zarządzenie zastępcze ws. zmiany nazwy ronda im. Edwarda Gierka wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podpisał 13 grudnia ub. roku. Dotyczy sosnowieckiego ronda u zbiegu ulic Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, l Maja i Stanisława Małachowskiego. Nosiło ono imię Gierka od maja 2002 r.

 

Sędzia Małgorzata Walentek wskazała, że samorząd ma co prawda prawo do nadawania nazw placom i ulicom, jednak swobodę działania gminy wyznaczają granice prawa, które może ograniczać samodzielność gminy. Te w tym przypadku wyznaczyła tzw. ustawa dekomunizacyjna.

 

- Niewątpliwie tutaj wykazano, że osoba Edwarda Gierka stanowi symbol komunizmu - powiedziała sędzia. Przypomniała, że był I sekretarzem KC PZPR, a zatem był przedstawicielem najwyższego organu komunistycznej partii.

 

PAP