W czasie wyrywkowych prób czystości wody, w wielu akwenach w Niemczech znaleziono zarazki odporne na antybiotyki.

 

- To bardzo niepokojące - stwierdził Tim Eckmanns z Instytutu Roberta Kocha.

 

Hydrolog: wyniki analizy bardzo mnie niepokoją


- Patogeny najwyraźniej rozprzestrzeniają się w środowisku naturalnym i to w stopniu, który mnie zaskakuje -  stwierdził Eckmanns. Także hydrolog Thomas Berendonk z Politechniki Drezdeńskiej powiedział NDR, że wyniki analizy bardzo go niepokoją.


Wszystkie badane próbki pochodzą z Dolnej Saksonii. Ten kraj związkowy znany jest z hodowli trzody chlewnej. Nizinny charakter tego landu sprawia też, że jest tu wiele wód stojących, gdzie zarazki mogą się łatwiej rozmnażać. 

 

"Należy spłukać się czystą wodą po kąpieli"


Fakt, że w środowisku występują patogeny odporne na antybiotyki, jest znany. Jednak jak ustalili dziennikarze NDR, władze nie przeprowadzają systematycznych kontroli tutejszych akwenów pod kątem występowania takich zarazków.


- Nie trzeba jednak obawiać się kąpieli - twierdzi Martin Exner ze stowarzyszenia badawczego HyReKa, zajmującego się badaniami nad występowaniem tzw. multiopornych patogenów w środowisku naturalnym.


Ważne jest natomiast - według niego - aby zwracać uwagę na higienę osobistą.

 

- Należy dokładnie spłukać się czystą wodą po kąpieli w akwenach na wolnym powietrzu - radzi Exner, który kieruje Instytutem Higieny i Zdrowia Publicznego w Bonn.

 

Multiodporne zarazki mogą pochodzić ze szpitalnych ścieków


Na działanie multiopornych patogenów narażone są szczególnie osoby starsze z przewlekłymi ranami, małe dzieci i pacjenci w szpitalach.

 

W reakcji na ustalenia NDR Federalny Urząd Ochrony Środowiska (UBA) zaapelował o jak najszybsze doposażenie wszystkich większych oczyszczalni ścieków. Eksperci przypuszczają, że multioporne zarazki dostają się do środowiska naturalnego wraz ze szpitalnymi ściekami.


dpa, Deutsche Welle