Oprócz żołnierzy i sprzętu wojskowego zaprezentowano na paradzie traktory, ciężarówki i produkty mleczarskie.

 

- Europa wciąga się w wyścig zbrojeń i przygotowań wojskowych, USA budują u naszych granic tarczę antyrakietową i doskonalą swój potencjał jądrowy. Nasza odpowiedź to nowoczesna armia, która stale się modernizuje, jest mobilna, wyszkolona i uzbrojona - mówił Łukaszenka.

 

Na świecie, zdaniem białoruskiego prezydenta, "narasta globalna niestabilność, bezpieczeństwo międzynarodowe zostało zburzone".

 

"Inne państwa nie chciały pójść tą drogą"

 

Białoruś opowiada się za rozwiązywaniem wszelkich konfliktów międzynarodowych "wyłącznie przy stole rozmów". - Jesteśmy dumni z tego, że Białoruś jest niepodległym państwem, prowadzącym wielowektorową pokojową politykę zagraniczną. Naszą niezmienną zasadą jest równość wszystkich państw i nieingerencja w sprawy wewnętrzne innych - oświadczył Łukaszenka. - Niestety, inne państwa nie chciały pójść tą drogą - ocenił.

 

- W naszych sercach niepodległość Białorusi nierozerwalnie wiąże się z jej wyzwoleniem z rąk niemieckich faszystowskich najeźdźców - mówił Łukaszenka o Dniu Niepodległości, który jest obchodzony na Białorusi 3 lipca na pamiątkę wyzwolenia Mińska w 1944 roku. Przypomniał wkład Białorusinów w zwycięstwo nad III Rzeszą i dziękował obecnym na paradzie kombatantom.

 

W defiladzie uczestniczyły pododdziały różnych rodzajów wojsk, zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu sił zbrojnych Białorusi, odbył się przelot samolotów wojskowych i cywilnych. W paradzie wzięły też udział cztery rosyjskie śmigłowce Ka-52.

 

Komponent gospodarczy

 

Oprócz części wojskowej, defilada miała również komponent gospodarczy. Na wielkich ciężarówkach prezentowano kolejno ekspozycje z produkcją największych białoruskich zakładów, m.in. mleczarskich, mięsnych, meblarskich, maszynowych i petrochemicznych. Odbył się również "taniec" produkowanych na Białorusi traktorów i pokazy gimnastyczne.

 

Późnym wieczorem z okazji Dnia Niepodległości w Mińsku i miastach obwodowych rozlegną się armatnie salwy honorowe.

 

Od 1991 roku Dzień Niepodległości Białorusi był obchodzony 27 lipca - w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Suwerenności przez Białoruską SRR w 1990 roku. W 1996 roku w referendum zainicjowanym przez prezydenta Łukaszenkę, zapadła decyzja o przeniesieniu święta na 3 lipca, co do dziś jest krytykowane przez środowiska opozycyjne i niezależne.

 

PAP