Trudeau mianował także dotychczasową minister handlu międzynarodowego Chrystię Freeland na stanowiska ministra spraw zagranicznych. Jej pierwszoplanowym zadaniem ma być koordynacja całości stosunków Kanady z USA, w tym zwłaszcza stosunków handlowych.

 

Reuter podkreśla, że zmiany są częścią rekonstrukcji gabinetu dokonywaną przez Trudeau wobec rychłej zmiany administracji w USA i objęcia urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa.

 

- Rzecz jasna nowa administracja na południu będzie stwarzać zarówno szanse jak i wyzwania, a także przesunięcie akcentów w kontekście globalnym - powiedział Trudeau dziennikarzom ogłaszając nominację Freeland.


Stosunki USA-Kanada poddane próbie


Freeland znana jest z krytycznego stosunku do Rosji. Napisała też krytyczną książkę o międzynarodowej plutokracji.

 

Obserwatorzy kanadyjskiej sceny politycznej zauważają, że stosunki Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, które są jej największym partnerem handlowym, mogą zostać poddane próbie już w najbliższych miesiącach. Amerykański prezydent elekt Donald Trump zapowiedział bowiem renegocjowanie warunków uczestnictwa USA w Północnoamerykańskim Układzie o Wolnym Handlu (NAFTA), do którego należą ponadto Kanada i Meksyk.

 

Trump uważa, że zniesienie barier celnych między państwami członkowskimi NAFTA i przenoszenie produkcji z USA do sąsiadów, działa na niekorzyść amerykańskiej gospodarki i powoduje utratę miejsc pracy w USA.

 

PAP