Ankietę w sprawie "modlitwy w przedszkolu przed posiłkami" dyrektor przedszkola przekazała rodzicom we wrześniu. Rodzice mogli zagłosować w sposób następujący:  dziecko ma się modlić przed śniadaniem; jest mi to obojętne; nie zgadzam się aby dziecko modliło się przed posiłkiem.

 

Publicznie przekazano informację o odpowiedziach


Na zebraniu z rodzicami, które odbyło się w 5 października dyrektor przedszkola publicznie przekazała informację, jak wyglądały odpowiedzi rodziców. 30 rodziców chciało, aby dziecko modliło się przed posiłkami, 4 -wyraziło sprzeciw, 7 - było obojętnych,  3 - nie wyraziło swojego zdania. Dalej w informacji napisano: "Decyzja rodziców - dzieci modlą się przed posiłkami".

 

Interwencję w tej sprawie podjęła Fundacja Wolność od Religii, która w piątek skierowała do Kuratorium Oświaty w Opolu pismo prosząc o pilną interwencję w "obronie prawa oraz dzieci, które należą do światopoglądowej mniejszości". Fundacja żąda także wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrektora przedszkola .

 

 

 

"Naruszono konstytucję i ochronę danych wrażliwych"


Fundacja uważa, że przeprowadzenie ankiety w sprawach światopoglądowych jest naruszeniem konstytucji  - art. 53 ust. 7. "Pytanie to zmusza do ujawnienia przez ankietowanych swego światopoglądu i zaangażowania religijnego" - czytamy w piśmie skierowanym do  przez fundację do kuratora oświaty w Opolu.  Fundacja Wolność od Religii przypomniała również, że przeprowadzenie ankiety naruszało przepisy prawa związane z ochroną danych wrażliwych. 


polastanews.pl