Badanie potwierdza, że Polacy są zdecydowanie niezadowoleni z funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Tylko 2 proc. pytanych uważa, że państwowy system opieki zdrowotnej funkcjonuje doskonale, przy czym nikt z grupy wiekowej 60+ nie podzielił tej opinii.


70 proc. badanych uznało, że państwowy system opieki zdrowotnej jest lub zmierza ku stanowi krytycznemu. Jedna czwarta (26 proc. ) wini tutaj brak pieniędzy.

 

zdrowie 1


Tylko co piąty z badanych uważa, że państwo zapewnia jemu i jego rodzinie wysoką jakość usług zdrowotnych, kiedy tego potrzebuje. Jednak aż 40 proc. pytanych Polaków nie jest w ogóle przekonanych co do tego faktu i odpowiada "zdecydowanie nie", drugie tyle (39 proc.) ocenia że "raczej nie".


Większość za państwową służbą zdrowia


65 proc. badanych jest zdania, że system opieki zdrowotnej powinien być finansowany przez państwo i dochody z podatków. Co piąty Polak jest zwolennikiem  wyłącznie prywatnego systemu opieki zdrowotnej.


Opinia w tej sprawie zmienia się regularnie wraz z wiekiem: im starsi respondenci, tym bardziej przychylają się ku stanowisku, że to państwo powinno finansować służbę zdrowia i na odwrót - im młodsi respondenci, tym w większym stopniu opowiadają się za finansowaniem opieki z prywatnej kieszeni. 

 

zdrowie 2


Jednocześnie prawie dwie trzecie (63 proc.) pytanych przyznało, że  wydatki na zdrowie są jednymi z najważniejszych w ich domowym budżecie.

 

polsatnews.pl; infografika: ARC