"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych", to II edycja programu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego oraz wsparcie w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów na terenie woj. mazowieckiego.

 

Kwota zaplanowana na jego przeprowadzenie wynosi blisko 2,7 mln zł, z czego na wypłatę stypendiów zaplanowano przeznaczenie prawie 2 mln zł.

 

Nabór już w czerwcu 2016 r.

 

Projekt będzie realizowany od 1 maja 2016 do 30 września 2017. Planowany nabór do projektu zostanie przeprowadzony w czerwcu 2016 r., a przyznanie stypendiów nastąpi na przełomie września i października 2016.

 

W ramach programu przyznane zostanie nie więcej niż 480 stypendiów, w wysokości nie mniejszej niż 380 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017). W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o ok. 200 zł (ok. 20 zł miesięcznie). Stypendium będzie wypłacane w dwóch transzach.

 

Promowani uczniowie z rodzin wielodzietnych

 

Wybór uczniów, którzy otrzymają stypendium, będzie podejmowany na podstawie odpowiedniej średniej oraz kryteriów dodatkowych, m.in. udziału w olimpiadach czy turniejach przedmiotowych. Pod uwagę będzie brane także pochodzenie z rodziny wielodzietnej. Według założeń uchwały nie mniej niż 30 proc. stypendystów stanowić mają uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich.

 

W trakcie realizacji projektu uczniowie zobowiązani są do realizacji indywidualnego planu rozwoju zawodowego i przygotowania projektu edukacyjnego. Stypendyści będą objęci opieką dydaktyczną - nauczyciele ją sprawujący otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1 tys. zł brutto.

 

Stupendia wypłacane przez 10 miesięcy

 

Z kolei w ramach II edycji stypendialnego projektu "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka" planowane jest przyznanie nie więcej niż 641 stypendiów w wysokości nie mniejszej niż 380 zł miesięcznie, również przez okres 10 miesięcy.

 

Kwota ogółem zaplanowana na realizację projektu wyniesie ponad 3,5 mln zł, z czego na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę ok. 2,6 mln zł.

 

PAP