Zdaniem PKW, cisza powinna obowiązywać wyłącznie w lokalu wyborczym, w dniu głosowania. Miałaby obejmować wnętrze budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy oraz "teren w odległości na przykład 100 metrów od tego budynku" .


Likwidacja dotychczas istniejącej ciszy wyborczej skutkowałaby m.in. możliwością publikowania na bieżąco wyników sondaży wyborczych, również w dniu głosowania.

 

Sprawniejsze przesyłanie protokołów

 

PKW zgłosiła kilkudziesiąt propozycji zmian Kodeksu, dotyczących głównie spraw technicznych, które maja ułatwic prace poszczególnych komisji.

 

Jedna z nich dotyczy przesyłania protokołów między komisjami terenowymi, okręgowymi i centralą w Warszawie. Według obecnie obowiązujących przepisów, protokoły muszą być przekazywane z ręki do ręki. Spowodowało to w przeszłości opóźnienia w publikacji wyników wyborów.

 

PKW sugeruje, by protokoły były przesyłane przez internet w postaci cyfrowej, po wcześniejszym opatrzeniu ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Komisja chce też zmiany zasady tworzenia rejestru wyborców oraz zmiany podziału mandatów w poszczególnych okręgach.

 

Propozycjami PKW zajmie się parlament.

 

Cały dokument opublikowany przez PKW jest dostępny tutaj.

 

polsatnews.pl