- Tendencja wyraźnie poszła w kierunku głosowania na "nie" - powiedział w szwajcarskiej telewizji SRF Claude Longchamp z ośrodka badawczego gfs.bern.

 

Według tej pracowni, 59 proc. osób zagłosowało za odrzuceniem budzącej kontrowersje inicjatywy, a 41 proc. było za jej przejęciem. Głosowanie zakończyło się o godzinie dwunastej.

 

Polacy też mogli zostać deportowani

 

- Projekt wzbudził wiele kontrowersji, bo chodzi w nim nie tylko o imigrantów, którzy dopiero od kilku miesięcy przebywają w Szwajcarii, ale o wszystkich obcokrajowców, którzy np. urodzili się w tym kraju lub mieszkają od kilkudziesięciu lat - powiedział Tomasz Lejman, reporter Polsat News.

 

Projekt partii SVP przewiduje m.in. automatyczne wydalenie na okres do 20 lat każdego obcokrajowca, który w ciągu 10 minionych lat został skazany nawet za drobne przestępstwo i wykroczenie takie jak "lekkie uszkodzenie ciała", udział w bójce czy przekroczenie prędkości na drodze.

 

Proponowane rozwiązania rozszerzają katalog przestępstw, za które cudzoziemców już teraz deportuje się z tego kraju. W listopadzie 2010 roku większością prawie 53 proc. głosów w referendum przyjęto okrojone rozwiązanie SVP. Wówczas zdecydowano o bezwarunkowym wydalaniu cudzoziemców prawomocnie skazanych za ciężkie przestępstwa. Posłowie zwlekali jednak prawie cztery lata z wprowadzeniem tych przepisów w życie.

 

"Inwazja barbarzyńców"

 

- Pięć lat temu nasza inicjatywa zyskała poparcie obywateli, mimo że wszystkie inne partie były jej przeciwne. Wówczas nastroje wokół imigrantów nie były takie jak dziś, gdy w telewizji widzimy ogromną inwazję barbarzyńców, którzy przelewają się przez naszą granicę albo słyszymy o molestowaniu kobiet w Kolonii. Ludzie chcą efektywnego mechanizmu wydalającego z kraju osoby, które źle postępują - powiedział Yves Nidegger, polityk SVP, która posiada około jednej trzeciej mandatów w szwajcarskim parlamencie. 

 

Propozycja SVP jest powszechnie uważana za sprzeczną z "fundamentalnymi zasadami" demokracji. Inicjatywy nie poparła żadna inna partia w Szwajcarii.

  

Cudzoziemcy stanowią jedną czwartą 8-milionowej populacji kraju i aż 68 procent wszystkich więźniów.

 

- Szwajcaria to jeden z nielicznych krajów, w konstytucji którego zapisana jest tzw. demokracja bezpośrednio. To obywatele decydują, jak wyglądać ma prawo. Podobne referenda odbywają się cztery razy w roku. Zazwyczaj w każdym zadawane są trzy pytania, ale tylko 8 procent inicjatyw Szwajcarzy akceptują - poinformował Tomasz Lejman.

 

Reuters, Polsat News, PAP

fot: PAP/EPA/Lukas Lehmann