- Udało się zlokalizować i zlikwidować profesjonalnie wyposażoną fabrykę produkującą nielegalne papierosy na olbrzymią skalę. Do produkcji papierosów przestępcy wykorzystywali wysokowydajną linię produkcyjną składającą się z zespołu maszyn służących do przetwarzania liści tytoniowych na krajankę tytoniową oraz maszynę do produkcji papierosów. Szacunkowa wartość zabezpieczonego wyposażenia fabryki to przeszło 2 miliony złotych - powiedział mjr. Grzech.


Wstępnie wyliczone straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego to blisko 4 miliony złotych.

 

Pierwsza taka fabryka w tym roku

- Wszystkie zatrzymane osoby to obywatele polscy, którzy otrzymali zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec dwóch z nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres 3 miesięcy, wobec pozostałej szóstki zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policyjnego i zakazu opuszczania terytorium kraju - dodał Grzech.

Jest to pierwsza w tym roku tak duża nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W ubiegłym roku udało się om zlikwidować największą dotychczas w Europie tego typu fabrykę. Wartość zabezpieczonego towaru wyniosła wtedy ponad 1,5 mld złotych.