W czwartek projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej program "Rodzina 500+", zaakceptował Komitet Stały Rady Ministrów. Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapewniała, że kluczowe elementy regulacji nie zostały zmienione.

 

- Rozstrzygnęliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu. Środki finansowe na realizację tego programu są zabezpieczone - zapewniał również szef Komitetu Stałego Henryk Kowalczyk.

 

Program "Rodzina 500+" przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Resort rodziny chce, by świadczenie było wypłacane od kwietnia.

 

Zasiłek trafi do niemal 3 mln rodzin

 

Świadczenie ma wypłacać urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Uprawnionych do niego ma być 2,7 mln polskich rodzin. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania.

 

W poniedziałek rząd zajmie się też projektem noweli ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt autorstwa resortu rolnictwa. Zmiana przepisów krajowych jest konieczna ze względu na przyjęcie przez Komisję Europejską bardziej szczegółowych rozwiązań dotyczących systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt koniowatych, niż te, które obowiązywały dotychczas.

 

PAP