Wiek emerytalny w Polsce. Niektóre grupy zawodowe są uprzywilejowane

Biznes
Wiek emerytalny w Polsce. Niektóre grupy zawodowe są uprzywilejowane
Pexels
Wiek emerytalny w Polsce. Które grupy zawodowe są uprzywilejowane?

Obecnie w Polsce wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest różny. W przypadku pań zakończenie kariery zawodowej może nastąpić po ukończeniu 60 lat, natomiast u mężczyzn granicą jest 65. rok życia. Nie jest to jednak zasada dotycząca ogółu społeczeństwa. Przedstawiciele niektórych zawodów mogą przejść na wcześniejszą emeryturę.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w Polsce wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat, natomiast mężczyzn - 65 lat. Osoby o prawidłowo udokumentowanym stażu pracy mogą po osiągnięciu tego wieku zrezygnować z dalszej aktywności zawodowej i działalności zarobkowej, ale nie jest to koniecznością. To ubezpieczony decyduje, czy chce skorzystać z przysługującego mu prawa, czy kontynuować karierę zawodową.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w okresie emerytury prowadzić działalność gospodarczą lub dorabiać, wykonując inną pracę zarobkową. Co ważne, od stażu pracy zależy wysokość świadczenia, więc im dłużej pracownik jest zatrudniony, tym większą emeryturę otrzyma po zakończeniu aktywności zawodowej.

Jaki jest wiek emerytalny w Polsce w 2024 roku? 

Mężczyzna w wieku 65 lat i kobieta w wieku 60 lat mogą już w miesiącu urodzin złożyć wniosek o emeryturę, a świadczenie będzie przyznane od dnia ukończenia wymaganego wieku emerytalnego. Jeśli wniosek zostanie złożony w późniejszym czasie, to emerytura zostanie przyznana dopiero od miesiąca, w którym złożono dokument.

Kto może pracować krócej?

Wymogi dotyczące wieku emerytalnego w Polsce nie dotyczą wszystkich obywateli. Niektórzy pracownicy mogą zakończyć pracę zarobkową wcześniej i otrzymywać należne świadczenie przed ukończeniem wymaganego wieku.

 

Obecnie wcześniejsza emerytura przysługuje osobom urodzonym w latach 1949–1968, pracującym w warunkach szczególnych lub wykonującym zawód o szczególnym charakterze. Minimalny staż pracy, który uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę, zależy od konkretnego zawodu.

 

Pod pojęciem "pracy w warunkach szczególnych" kryją się m.in.:

 

● praca pod ziemią,

● praca przy przetwórstwie azbestu,

● praca przy produkcji ołowiu i kadmu,

● praca w ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym

 

Zawody o szczególnym charakterze wykonują z kolei m.in.:

 

● żołnierze,

● służba więzienna,

● policja,

● straż pożarna,

● straż graniczna,

● pracownicy wywiadu,

● niektórzy dziennikarze, nauczyciele oraz pracownicy administracji celnej.

Ile trzeba mieć lat, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę?

Pracownicy służb mundurowych, czyli np. policjanci, żołnierze czy strażacy, mogą zakończyć pracę zarobkową po osiągnięciu stażu pracy wynoszącego 25 lat, przy czym w przypadku osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2013 roku może to nastąpić już po upływie 15 lat pracy.

 

Przedstawicieli zawodów uprzywilejowanych nie obowiązuje wiek emerytalny.

 

Nieco inaczej wyglądają regulacje w przypadku osób pracujących w szczególnych warunkach. Górnicy muszą przepracować odpowiednio:

 

● 20 lat w przypadku kobiet,

● 25 lat w przypadku mężczyzn.

 

Przy czym co najmniej pięć lat stażu musi obejmować stałą pracę górniczą pod ziemią w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

ZOBACZ: Możliwa emerytura w wieku 50 lat? ZUS ostrzega

 

Pozostali pracownicy świadczący pracę w szczególnych warunkach, np. hutnicy czy pracownicy zakładów chemicznych, mogą przejść na emeryturę pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, o ile udokumentują wykonywanie pracy w szczególnych warunkach przez co najmniej 15 lat.

 

Wśród zawodów uprzywilejowanych w zakresie wieku emerytalnego są również niektóre specjalizacje prawnicze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sędzia lub prokurator może przejść w stan spoczynku:

 

● po ukończeniu 55 lat, z minimalnym stażem pracy wynoszącym 25 lat - w przypadku kobiet,

● po ukończeniu 60 lat, z minimalnym stażem pracy wynoszącym 30 lat - w przypadku mężczyzn.

Niższy o 5 lat wiek emerytalny obowiązuje również w przypadku kolejarzy zatrudnionych przez Polskie Koleje Państwowe lub spółkę zależną od PKP. Wymagane jest jednak osiągnięcie minimalnego stażu pracy:

● 20 lat w przypadku kobiet,

● 25 lat w przypadku mężczyzn, w tym 15 lat w charakterze kolejarza.

 

O 10 lat szybciej mogą przejść na emeryturę ratownicy górscy. Wiek emerytalny w ich przypadku to 50 lat u kobiet i 55 lat u mężczyzn.

red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie