Praca zdalna. Nowe przepisy. W życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy

Biznes
Praca zdalna. Nowe przepisy. W życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy
Polsat News
W życie weszły nowe przepisy dot. pracy zdalnej

Nowelizacja Kodeksu pracy, regulująca kwestie pracy zdalnej, weszła w życie. W przepisach pojawia się definicja pracy zdalnej, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy. - To ważny dzień dla rynku pracy w Polsce - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zgodnie z definicją, która pojawiła się w Kodeksie praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. 

 

"Ustawa w pełni reguluje kwestie związane z pracą zdalną dotychczas określone w tzw. specustawie COVID-owej – oraz takie, których w niej brakowało. Dotyczy to m.in. zwrotu kosztów za energię elektryczną" - informuje minister Maląg.

 

Praca zdalna została podzielona na całkowitą i hybrydową.

 

 

"Miejsce wykonywania pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy będzie to miejsce zamieszkania pracownika, czy też inne miejsce wybrane przez pracownika i zaakceptowane przez pracodawcę, zawsze będzie przedmiotem wzajemnego ustalenia między stronami stosunku pracy. Strony mogą uzgodnić, że praca zdalna będzie wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował pracodawcę" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

- Ustawa przewiduje, że praca zdalna i zasady jej wykonywania będą określone w regulaminie lub porozumieniu ze związkami zawodowymi - tłumaczyła na antenie Polsat News Izabela Dziubak-Napiórkowska, radca prawny z kancelarii Kopeć & Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

 

To pracownik będzie odpowiadał za zapewnienie sobie odpowiedniej ergonomii pracy

 

WIDEO: Nowe przepisy dot. pracy zdalnej

Praca zdalna. Nowe przepisy. 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej

W Kodeksie pracy znalazło się pojęcie "okazjonalnej pracy zdalnej". - Tego do tej pory nie było. To coś, co do tej pory było typowym home office, czyli incydentalną potrzebą pracownika, żeby wykonywać pracę zdalną. Od teraz pracownicy będą dysponować 24 kalendarzowymi dniami pracy zdalnej, o którą pracownicy będą wnioskować, a pracodawcy będą musieli wyrazić zgodę. To nie będzie rodzaj urlopu na żądanie - mówiła mecenas Dziubak-Napiórkowska. 

 

Pracodawca może jednak odmówić uwzględnienia wniosku. - Regularna praca zdalna będzie musiała wiązać się zwrotem kosztów. Okazjonalna praca zdalna nie będzie wymagała zwrotu - dodała. Chodzi m.in o zwrot za energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne. 

Praca zdalna. Nowe przepisy. Obowiązek udzielenia pracy zdalnej 

Zgodnie z nowymi zasadami pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

  • pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownicę w ciąży,
  • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie, o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

- Pracodawca będzie mógł odmówić, jeśli rodzaj pracy na to nie pozwala np. ekspedientka w sklepie - tłumaczyła Dziubak-Napiórkowska. 

Praca zdalna. Nowe przepisy. Czy można pracować za granicą?

Ustawa nie wyklucza pracy poza granicami kraju. Pracodawca może się wewnętrznie ustalić inne zasady np. w związku z bezpieczeństwem danych, na których pracujemy. 

 

- Są ograniczenia związane z kwestiami podatkowymi oraz składkami na ubezpieczenie społeczne. To jest temat odrębny, bardzo istotny jeśli chodzi o ustalanie tego, gdzie pracownik będzie wykonywał pracę zdalną - mówiła radca prawny. 

Praca zdalna. Nowe przepisy. Czy będą kontrole?

Ustala zezwala, aby pracodawca kontrolował pracowników wykonujących obowiązki zdalnie. Sposób kontroli wynikać będzie z wewnętrznie ustalonych przepisów. 

 

Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik znajduje się przed komputerem np. korzystając z komunikatorów. - Będzie prosił np. o włączenie kamery na spotkaniu, o połączenie się w odpowiednim czasie, co nie powinno być uciążliwe, jeśli rzeczywiście pracujemy - dodaje radca prawny. 

 

Możliwe są też wizytacje pracodawcy. - To nie będzie kontrola przeprowadzana nagle. Termin i zasady jej przeprowadzenia musi zostać uzgodniony z pracownikiem - tłumaczy Dziubak-Napiórkowska. 

 

"Nie wydaje się możliwe, by pracownicy wykonujący pracę zdalną spełniali przesłanki objęcia kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu, kontrole takie można przeprowadzić, gdy są niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia" - czytamy w komunikacie resortu. 

dsk/wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie