Elektrownia jądrowa w Pątnowie. UOKiK zgodził się na powołanie spółki ZE PAK i PGE

Polska
Elektrownia jądrowa w Pątnowie. UOKiK zgodził się na powołanie spółki ZE PAK i PGE
Polsat News
Elektrownia Pątnów w Koninie

ZE PAK i PGE uzyskały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Oznacza to, że mogą utworzyć spółkę, której zadaniem będzie proces przygotowań, analiz i badań na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej - poinformowano w komunikacie.

"UOKiK wydał zgodę na utworzenie spółki PGE i ZE PAK. Będzie ona reprezentować stronę polską we współpracy z partnerem koreańskim. To kolejny sukces na drodze do powstania elektrowni jądrowej w Pątnowie. Gratuluję zarządom i pracownikom zaangażowanych spółek" - przekazał wicepremier Jacek Sasin.

 

- Cieszę się z decyzji UOKiK. Dzięki temu możemy szybko i sprawnie podejmować kolejne działania związane z budową elektrowni jądrowej w Pątnowie. Każda taka szybka i skuteczna decyzja jest kluczowa dla Polski i jej mieszkańców, bo przybliża nas do produkcji czystej, taniej i stabilnej energii"- powiedział przewodniczący rady nadzorczej i większościowy akcjonariusz ZE PAK Zygmunt Solorz.

Porozumienie między PGE a ZE PAK

Na początku marca PGE Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK podpisały porozumienie wstępne dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Poprzez obecność w projekcie PGE, Spółka będzie zabezpieczała interes Skarbu Państwa. PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 proc. akcji w powstającej spółce.

 

Pierwszy reaktor elektrowni jądrowej w Polsce ma powstać do 2035 roku.

 

Wspólna spółka PGE i ZE PAK będzie reprezentować polską stronę na wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

 

Podpisane porozumienie zakłada, że członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Natomiast, jeden z Członków Rady Nadzorczej wskazany przez ZE PAK, będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Warunkiem powołania spółki przez PGE i ZE PAK jest uzyskanie zgody UOKiK.

Elektrownia w Pątnowie. Współpraca z Koreańczykami 

Centralna lokalizacja Pątnowa, przy jednym z kluczowych krajowych węzłów energetycznych, umożliwia wyprowadzenie z Pątnowa energii elektrycznej we wszystkich kierunkach przy minimalizacji strat związanych z przesyłem energii i optymalnym wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej.

 

Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni możliwe jest już w 2035 roku.

 

31 października 2022 roku prezesi trzech spółek, tj. polskich grup energetycznych: PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK oraz koreańskiej KHNP podpisali list intencyjny, którego głównym celem było opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w Polsce w oparciu o technologię APR1400. Do końca 2022 roku strony przygotowywały wstępny plan rozwoju elektrowni jądrowej w regionie Konina, a następnie prowadziły dalsze uzupełniające analizy. W ramach przygotowania planu wykonane zostały wstępne analizy warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych, opracowany został szacunkowy budżet dla prac przygotowawczych, etapu budowy wraz z rozważanymi scenariuszami finansowania i harmonogramu realizacji projektu oraz ze zdefiniowaniem kluczowych etapów wpływających na potencjalną realizację projektu.

red / Polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie