Stopy procentowe bez zmian. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Biznes
Stopy procentowe bez zmian. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Polsat News

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała ws. stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 6,75 proc.

Decyzję zakomunikowano po zakończonym dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Zdecydowano utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

 

▪ stopa referencyjna 6,75%;
▪ stopa lombardowa 7,25%;
▪ stopa depozytowa 6,25%;
▪ stopa redyskontowa weksli 6,80%;
▪ stopa dyskontowa weksli 6,85%.

 

Stopy procentowe nie zmieniły się, co oznacza, że główna stopa referencyjna NBP wynosi 6,75 proc. Oznacza to, że raty kredytów nie wzrosną. 

 

To piąty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych. Ostatnio, we wrześniu 2022 r., zdecydowano o ich podniesieniu. 

Stopy procentowe. Komunikat RPP

Po posiedzeniu RPP wystosowała komunikakt w którym podkreślono, że "w IV kw. 2022 r. w największych gospodarkach obniżyła się roczna dynamika PKB. W szczególności w strefie euro nastąpił dalszy spadek tempa wzrostu gospodarczego. Choć wskaźniki koniunktury w tej gospodarce w ostatnim czasie nieznacznie się poprawiły, to prognozy w dalszym ciągu wskazują na wyraźne spowolnienie wzrostu PKB w br. Na aktywność w gospodarce światowej oraz jej perspektywy negatywnie oddziałują konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, w tym wysokie ceny energii, a także zacieśnianie polityki pieniężnej na świecie. Utrzymuje się niepewność dotycząca dalszego wpływu tych szoków na koniunkturę globalną."


"Inflacja w wielu gospodarkach w ostatnim czasie obniżyła się, choć pozostaje wysoka. Wysoka dynamika cen pozostaje pod silnym wpływem wysokich cen energii, wtórnych efektów wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynkach surowcowych, a także
czynników popytowych i rosnących kosztów pracy. W tych warunkach inflacja bazowa w większości krajów również jest wysoka. W ostatnich miesiącach obniżyły się jednak ceny niektórych surowców. Jednocześnie skala napięć w globalnych łańcuchach dostaw
pozostaje wyraźnie niższa niż w I połowie 2022 r. W konsekwencji następuje ograniczenie presji cenowej, co znajduje odzwierciedlenie w niższej dynamice cen produkcji w wielu krajach." - podkreślono.

 

ZOBACZ: Wielka Brytania. Poczta zaprezentowała znaczki z królem Karolem III


RPP przypomniała, że "Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny w lutym 2023 r. po raz kolejny podwyższyły stopy procentowe. Z kolei część banków centralnych gospodarek wschodzących, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej – po wcześniejszym silnym zacieśnieniu polityki pieniężnej – utrzymywała stopy procentowe bez zmian".

RPP: Spowolnienie aktywności gospodarczej we Polsce 

"W Polsce napływające dane potwierdzają spowolnienie aktywności gospodarczej. Zgodnie z wstępnym szacunkiem GUS w 2022 r. dynamika PKB obniżyła się do 4,9%, co wskazuje, że w IV kw. ub. r. roczna dynamika PKB najprawdopodobniej ponownie się obniżyła. Mimo osłabienia wzrostu, utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia. Jednocześnie dane z sektora przedsiębiorstw wskazują, że nominalny roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w grudniu 2022 r. spowolnił wobec poprzedniego miesiąca" - zauważono.

 

ZOBACZ: USA. Joe Biden: Inwazja Putina jest dla USA i świata epokowym testem


Inflacja CPI w Polsce w grudniu 2022 r. obniżyła się do 16,6% r/r. Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku względem listopada przyczyniła się w głównej mierze niższa dynamika cen nośników energii i paliw w związku ze spadkiem cen opału i ropy naftowej.  W całym 2022 r. zarówno inflacja CPI, jak i inflacja bazowa kształtowały się na wysokim poziomie. W warunkach wzrostu popytu następowało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z silnym wzrostem cen surowców i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw. Ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych w 2022 r. oddziaływała natomiast tzw. Tarcza Antyinflacyjna. W
ostatnich miesiącach 2022 r. obniżyły się ceny surowców i inflacja PPI, a zaburzenia w globalnych sieciach podażowych były wyraźnie mniejsze niż wcześniej, co wraz z oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym będzie oddziaływać w kierunku stopniowego osłabiania dynamiki cen konsumpcyjnych. 

"W krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka"

Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Pogorszenie koniunktury światowej działa także w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.


Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.

 

 

ml/Polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie