Joanna Misztal-Konecka ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze (2000) i historyczne (2001). Jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, profesorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym oraz w prawie rzymskim.

 

Jest członkinią Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.