CKE: maturę zdało 83 proc. tegorocznych absolwentów

Polska
CKE: maturę zdało 83 proc. tegorocznych absolwentów
Polsat News

Maturę zdało 83 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 87 proc. przystępujących do egzaminów, a spośród absolwentów techników - 75 proc.

95 proc. z języka polskiego

Według ostatecznych danych opublikowanych przez CKE, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych maturzystów (w liceach - 96 proc., w technikach - 93 proc.), z matematyki - 84 proc. (w liceach 88 proc., a w technikach - 77 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 94 proc. (liceach 96 proc., a w technikach - 92 proc.).

 

Maturę z języka niemieckiego zdało 87 proc. (w liceach - 91 proc., w technikach - 83 proc.), z rosyjskiego - 93 proc. (w liceach - 94 proc., w technikach - 91 proc.), z francuskiego zdało 97 proc. (w liceach - 98 proc., w technikach - 69 proc.), z hiszpańskiego - 97 proc. (w liceach - 98 proc., w technikach - 84 proc.), z włoskiego - 96 proc. (w liceach - 96 proc., w technikach - 100 proc.).

 

Egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego zdało 100 proc. przystępujących do nich.

Wyniki lepsze od ubiegłorocznych

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku lipca (obejmujących tylko sesję maturalną majową, bez dodatkowej czerwcowej) świadectwo dojrzałości uzyskało 74,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki na początku września.

 

W poszczególnych typach szkół dane te wyglądały następująco: wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę w czerwcu zdało 81 proc. (prawo do poprawki miało 13,2 proc.), a wśród zdających w technikach maturę zdało 64 proc. (prawo do poprawki miało 24,9 proc.).

 

Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, będą mogli poprawiać egzaminy dopiero za rok.

 

W ubiegłym roku na początku sierpnia CKE podała, że maturę zdało 74 proc. maturzystów. Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu miało wówczas 17,2 proc. Ostatecznie świadectwa maturalne otrzymało w ubiegłym roku 81,8 proc. abiturientów.

Matura w czasie pandemii

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc.) określonych w podstawie.

 

Tak jak w latach ubiegłych maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym).

 

Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Pozostali abiturienci na świadectwie maturalnym w miejscu gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego mają adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano".

 

Nie było też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Chętni tak jak w latach ubiegłych mogli przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów.

Wymagane 30 procent

Aby zdać maturę trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

 

CKE podała w piątek, że do egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2021 r. przystąpiło 274 831 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2021 r. przystąpiło 40 305 tegorocznych absolwentów.

 

Abiturienci, którzy zdawali egzaminy poprawkowe uzyskane przez siebie wyniki poznali w piątek, tego też dnia otrzymają świadectwa maturalne.

 

Podobnie jak latach ubiegłych wraz z tegorocznymi absolwentami do egzaminów maturalnych przystąpili też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich były osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach, przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

 

Maturzysta może odwołać się od uzyskanego wyniku egzaminów. Postępowanie jest dwuinstancyjne. Wynik kwestionowany przez maturzystę jest weryfikowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli maturzysta nadal go kwestionuje, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

dk
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie