Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego częściowo zawiesiła Izbę Dyscyplinarną

Polska
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego częściowo zawiesiła Izbę Dyscyplinarną
Wikimedia Commons/ User:Darwinek
Gmach Sądu Najwyższego

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wydała dwa zarządzenia, które zawiesiły pracę Izby Dyscyplinarnej SN. Są one odpowiedzią na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021. Zarządzenie ma na celu m.in. "dobro Rzeczypospolitej Polskiej, jej suwerenność i tożsamość konstytucyjną" - napisano dokumencie.

 

Z tych dwóch zarządzeń, jedno odnosi się do spraw dyscyplinarnych sędziów, a drugie do innych spraw rozstrzyganych przez Izbę. 

 

ZOBACZ: Izba Dyscyplinarna SN: państwo nie może działać na skinienie TSUE

 

Z decyzji podjętych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, sprawy dyscyplinarne sędziów oraz sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów "będą przechowywane przez Sekretariat Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego" - napisano w rozporządzeniu. Z kolei jeśli chodzi o sprawy, które wpłynęły do Izby Dyscyplinarnej, to prezes "rozważy ich przechowywanie w sekretariacie Izby bez przydziału sędziom" - dodano w piśmie.

Zmiany w czwartkowym rozporządzeniu

Jak powiedział rzecznik SN Aleksander Stępkowski, w zarządzaniu wkradły się błędy legislacyjne, które - jak zapewnił - już zostały wykryte i poprawione.

 

Chodzi o dwa opublikowane w czwartek wieczorem zarządzenia podpisane przez I prezes SN dotyczące spraw trafiających do Izby Dyscyplinarnej. Zarządzenia zostały wydane w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca, który uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Zgodnie z tymi czwartkowymi zarządzeniami nowe sprawy dyscyplinarne sędziów oraz sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów będą trafiały do sekretariatu I prezesa SN; zaś o biegu spraw, które już są w Izbie Dyscyplinarnej, zadecyduje jej prezes lub skład, do którego zostały przydzielone.

 

Na stronie Sądu Najwyższego umieszczono już ujednolicony tekst jednego z wydanych zarządzeń.

 

- W paragrafie pierwszym zarządzenia nr 91/2021 wkradły się błędy legislacyjne przy odesłaniach do tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym. Zostały one wykryte i poprawione zarządzeniem nr 92/2021. Błędy te, choć miały charakter techniczno-legislacyjny, w sposób niezamierzony pociągały za sobą pewne konsekwencje materialne, m.in. odnosiły pomyłkowo zarządzenie pierwszej prezes do postępowań immunitetowych prokuratorów i asesorów prokuratorskich. Obecnie na stronie SN jest udostępniony ujednolicony tekst zarządzenia, obejmujący stosowne poprawki" - powiedział rzecznik SN pytany o zmiany w zarządzeniu.

Izba Dyscyplinarna "odcięta" od spraw

Postanowienia zawarte w zarządzeniu dotyczą także spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego oraz spraw przeniesienia sędziego tego sądu w stan spoczynku. Jak wynika z opublikowanych pism, sprawy, które trafią do sekretariatu I prezes SN pozostaną tam, aż do zakończenia obowiązywania zarządzeń.

 

Prof. Manowska zwróciła jednocześnie uwagę na "ustrojową pozycję I prezesa SN", który "nie sprawuje władzy ustawodawczej i nie ma kompetencji do zawieszania obowiązywania przepisów prawa, jak również nie może nakazywać podjęcia przez składy orzekające lub Prezesów Sądu Najwyższego czynności innych niż to wynika wprost z obowiązujących przepisów".

 

"Małgorzata Manowska odcięła Izbę Dyscyplinarną SN od wpływu nowych spraw" - napisał na Twitterze Tomasz Skory, dziennikarz RMF FM.

 

Oba zarządzenia wchodzą w życie z dniem podpisania. W przypadku spraw dyscyplinarnych przepisy mają być stosowane "do czasu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej", jednak nie dłużej niż do 15 listopada tego roku.

 

Analogiczną datę podano w przypadku spraw immunitetowych. Przepisy mogą przestać obowiązywać wcześniej w momencie wydania przez TSUE wyroku kończącego postępowanie, w ramach którego 14 lipca wiceprezes TSUE wydała postanowienie zabezpieczające, lub w momencie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego zmian powodujących bezskuteczność tego postanowienia.

Orzeczenie TSUE

Według decyzji TSUE z 15 lipca 2021r.: system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii. - Oznacza to, że przepisy o Izbie Dyscyplinarnej SN muszą zostać zlikwidowane - poinformowała korespondentka Polsat News Dorota Bawołek.

 

ZOBACZ: System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii - orzekł TSUE

 

W ubiegły piątek I prezes SN skierowała do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu pisma z apelem o skorzystanie przez głowę państwa z inicjatywy ustawodawczej, która pozwoliłaby na "efektywne i nie budzące zastrzeżeń" funkcjonowanie w Polsce systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz o podjęcie prac legislacyjnych w tej sprawie.

 

- Z uwagi na całościowy kontekst refom, którym niedawno został poddany polski wymiar sprawiedliwości, a w który wpisuje się ustanowienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, oraz z powodu całokształtu okoliczności towarzyszących utworzeniu tej nowej izby, izba ta nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej - ogłosił Trybunał.

aml / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie