Watykan karze polskich biskupów. W tle nadużycia seksualne wobec dzieci

Polska
Watykan karze polskich biskupów. W tle nadużycia seksualne wobec dzieci
Wikimedia Commons/Stiopa, Joanna Adamik
Od lewej: bp Stefan Regmunt i bp Stanisław Napierała

Stolica Apostolska zakazała biskupowi Stefanowi Regmuntowi uczestniczenia w celebracjach w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski. Nakazała mu także finansowe uczestnictwo w wydatkach diecezji związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich. Ponadto Watykan stwierdził "niezamierzone zaniedbanie" biskupa Stanisława Napierały.

Abp. Wojciech Polak, delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, poinformował że "Stolica Apostolska przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stefana Regmunta w sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej".

 

Następnie "podjęła w stosunku do bp. Regmunta decyzję zakazu uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej".

 

ZOBACZ: Watykan przeciwko włoskiej ustawie o homofobii. Bezprecedensowy krok

 

Jak podał abp Polak, biskup Regmunt otrzymał także "zakaz udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski" oraz "nakaz finansowego uczestnictwa – z prywatnych środków – w wydatkach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich".

 

Watykan: bp Napierała zaniedbał, lecz nie zamierzał

 

Również postępowanie dotyczące bp. Napierały dotyczyło zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji kaliskiej.

 

"Po dokładnej analizie zebranej dokumentacji Stolica Apostolska uznała, że tylko w jednym z w/w przypadków doszło do niezamierzonego zaniedbania" - podała archidiecezja poznańska.

 

Biskupowi seniorowi diecezji kaliskiej Watykan zasugerował wpłacenie odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa oraz nieobecność na publicznych celebracjach lub wydarzeniach.

Treść komunikatu

Jak czytamy w komunikacie, "działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stanisława Napierały w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji kaliskiej".

 

Autorzy komunikatu zaznaczyli, że po dokładnej analizie zebranej dokumentacji Stolica Apostolska uznała, że "tylko w jednym z wyżej wymienionych przypadków doszło do niezamierzonego zaniedbania".

 

"W związku z powyższym Stolica Apostolska poleciła zasugerować biskupowi Stanisławowi Napierale wpłacenie, według uznania – z prywatnych środków – odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa oraz nieobecność na publicznych celebracjach lub wydarzeniach" - poinformowali autorzy komunikatu.

"Przepraszamy tych, którzy doznali krzywdy"

Diecezja zielonogórsko-gorzowska przyjmuje do wiadomości decyzje Stolicy Apostolskiej w sprawie emerytowanego bpa zielonogórsko-gorzowskiego Stefana Regmunta i zastosuje się do nich w tym, co dotyczy funkcjonowania diecezji - poinformował w wydanym w piątek oświadczeniu rzecznik kurii w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha.

 

W opublikowanym oświadczeniu diecezja zielonogórsko-gorzowska poinformowała, że otrzymała komunikat Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, informujący o decyzjach Stolicy Apostolskiej w sprawie emerytowanego biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Stefana Regmunta.

 

"Przepraszamy tych, którzy doznali krzywdy na skutek zaniedbań, o jakich mowa w komunikacie Delegata KEP. Ufamy, że tego rodzaju sytuacje nie powtórzą się w przyszłości. Jednocześnie informujemy, że diecezja zielonogórsko-gorzowska nie jest upoważniona do komentowania i udzielania wyjaśnień na temat postępowania, które było prowadzone przez Stolicę Apostolską" – napisał w oświadczeniu ks. Sapieha.

Jakie funkcje pełnił Regmunt?

Bp Stefan Regmunt urodził się 20 czerwca 1951 r. w Krasnymstawie. W 1976 r. ukończył Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu i otrzymał święcenia kapłańskie. Ukończył również specjalistyczne studia z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone obroną pracy doktorskiej.

 

3 grudnia 1994 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął z rąk św. Jana Pawła II w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1995 r. Jako zawołanie swej posługi biskupiej obrał słowa "Servire in caritate" (służyć w miłości).

 

29 grudnia 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem zielonogórsko-gorzowskim. 28 kwietnia 2015 r., w trakcie zmagania z ciężką chorobą, bp Stefan Regmunt złożył na ręce Ojca Świętego Franciszka prośbę o zwolnienie z urzędu biskupa diecezjalnego. Obecnie jest biskupem seniorem. 

Czerwcowy artykuł

Zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła II, od 2001 r., biskupi na całym świecie powinni informować Kongregację Nauki Wiary o nadużyciach popełnionych na nieletnich przez podległych im księży.

 

Sprawę zaniedbań biskupa Napierały opisał 4 czerwca 2020 r. w liście skierowanym na ręce metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego, ale podanym do publicznej wiadomości, redaktor naczelny kwartalnika "Więź" Zbigniew Nosowski.

 

Jak wyjaśnił, "chodzi o – trwające około 15 lat – zaniechanie rozpoczęcia postępowania kanonicznego, pomimo posiadania wiarygodnej informacji o popełnieniu przestępstwa".

Znał oskarżenia?

"Wedle dostępnej mi wiedzy, co najmniej od września 2004 r. biskup kaliski Stanisław Napierała znał oskarżenia prokuratorskie pod adresem ks. ŁW. Wyrok sądowy w sprawie ks. ŁW zapadł 18 lipca 2005 r. przed sądem rejonowym w Wieluniu. Sąd skazał duchownego na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz na czteroletni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela, uznając go za winnego czynów z artykułów 200 (seksualne wykorzystanie małoletniego) i 207 (znęcanie się fizyczne lub psychiczne) kodeksu karnego. Wyrok sądu rejonowego został później podtrzymany przez sąd okręgowy w Sieradzu i stał się prawomocny" - pisał Nosowski.

 

Jak stwierdził, aż do drugiej połowy roku 2019 diecezja kaliska zwlekała z podjęciem w tej sprawie kroków prawnokanonicznych: rozpoczęcia dochodzenia wstępnego i zgłoszenia sprawy do Kongregacji Nauki Wiary.

 

Ponadto w maju 2020 r. Ewa Hurna, matka mężczyzny skrzywdzonego przez ks. Arkadiusza Hajdasza, który występował w dokumencie Tomasza Sekielskiego "Zabawa w chowanego", wyznała w rozmowie z Onetem, że w roku 2003 lub 2004 powiedziała ówczesnemu ordynariuszowi o tym, co spotkało jej syna i wręczyła mu list. Jak twierdziła, biskup miał nic z tą sprawą nie zrobić.

Kim jest Napierała?

Stanisław Napierała urodził się 23 grudnia 1936 roku w Kalwach. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu 27 maja 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka.

 

25 sierpnia 1980 r. papież Jan Paweł II ustanowił go biskupem pomocniczym metropolity poznańskiego abpa Jerzego Stroby. Jako biskup pomocniczy był wikariuszem generalnym w archidiecezji poznańskiej.

 

25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II ustanowił go ordynariuszem diecezji kaliskiej. Uroczysty ingres do katedry kaliskiej odbył się w Niedzielę Palmową 12 kwietnia 1992 r.

 

21 lipca 2012 roku, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, papież Benedykt XVI zwolnił go z urzędu biskupa diecezjalnego. W dniach od 21 lipca do 12 września 2012 roku sprawował funkcję Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej.

wka/ms / KAI / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie