Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Portugalii. "Rząd PiS podjął walkę z nierównością"

Polska
Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Portugalii. "Rząd PiS podjął walkę z nierównością"
PAP/Mateusz Marek
W czasie Szczytu Społecznego i na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej Polskę reprezentował będzie premier Mateusz Morawiecki

- Chcemy zaprezentować nasz model społeczny. Model, który w ostatnich kliku latach doprowadził do zasadniczej zmiany w kierunku większej sprawiedliwości społecznej - mówił premier Mateusz Morawiecki przed wylotem na spotkanie szefów państw i rządów UE w portugalskim Porto.

Szef rządu podkreślał, że bezrobocie, bieda, ubóstwo i wykluczenie to "zmory III Rzeczpospolitej" i wielu innych państw europejskich. - Podjęliśmy próbę walki z tymi strasznymi plagami, które niszczą tkankę społeczną, które atakują społeczeństwo, które atakują społeczeństwo od środka - redukują solidarność, ograniczają sprawiedliwość - mówił.

 

ZOBACZ: Premier Morawiecki chce większego zaangażowania USA w Inicjatywę Trójmorza

 

- W Porto zaprezentujemy nasze osiągnięcia w tym zakresie - mówił premier. Tłumaczył, że polska delegacja chce pochwalić się modelem, który "poprawił los rodzin mniej zamożnych, mniej uposażonych".

Inicjatywa Portugalii

Szczyt Społeczny jest inicjatywą Portugalii, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

 

- Tematyka Szczytu w Porto będzie obejmowała głównie plan działania na rzecz wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który Komisja Europejska zaprezentowała 4 marca 2021 r. Przedstawia on propozycje mające na celu dalsze wdrażanie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w ramach wspólnych wysiłków państw członkowskich i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego - wskazał rzecznik rządu Piotr Müller.

 

KE w przedstawionym w marcu planie działania zaproponowała szereg inicjatyw i wyznaczyła trzy cele, które powinny zostać osiągnięte w całej Europie do 2030 r.: stopa zatrudnienia – przynajmniej 78 proc., liczba dorosłych biorących co roku udział w kursach szkoleniowych – przynajmniej 60 proc. oraz ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem – o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

Konferencja wysokiego szczebla

Strona polska - zaznaczył Müller - konsekwentnie podkreśla, że polityka społeczna i zatrudnienia realizowana jest przede wszystkim przez państwa członkowskie, do których należy odpowiedzialność za identyfikację potrzeb oraz dopasowanie ich do możliwości wewnętrznych.

 

- Inicjatywy podejmowane na poziomie UE powinny być realizowane z poszanowaniem kompetencji państw i zasad dialogu społecznego - podkreślił.

 

Müller przekonywał, że Polska już teraz realizuje cele zarysowane w planie działania m.in. poprzez realizację Programu Rodzina 500 plus, Dobry start, Maluch+, działania na rzecz poprawy adekwatności emerytur i polepszenia sytuacji emerytów pobierających najniższe świadczenia, działania na rzecz aktywności społecznej seniorów, działania społeczne (np. "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym"). Podkreślił ponadto, że w lutym br. Polska utrzymała status kraju o najniższej stopie bezrobocia w UE.

 

ZOBACZ: Morawiecki: czyste środowisko to jest nasz narodowy cel

 

Rzecznik rządu zaznaczył, że wydarzeniem rozpoczynającym piątkowy szczyt będzie konferencja wysokiego szczebla, a w sesji otwierającej i zamykającej konferencję udział wezmą m.in. premier Portugalii Antonio Costa, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen i przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli; w dalszej części zaplanowane są trzy równoległe panele tematyczne szefów państw i rządów poświęcone: opiece społecznej i zabezpieczeniu społecznemu, umiejętnościom i innowacjom, a także zatrudnieniu i pracy, w którym udział weźmie premier Morawiecki.

 

Müller wskazał, że podczas konferencji partnerzy społeczni mają wypracować własną deklarację, a wyniki spotkania zostaną przekazane do dyskusji podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej zaplanowanego na sobotę.

"Deklaracja z Porto"

Rzecznik rządu dodał, że celem nieformalnego posiedzenie Rady Europejskiej będzie m.in. przyjęcie przez szefów państw i rządów tzw. Deklaracji z Porto. Ponadto planowane są dyskusje na temat walki z pandemią Covid-19, relacji z Indiami oraz sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku.

 

- Jako Polska uważamy, że w kwestii walki z pandemią Covid-19 skuteczność wdrażania krajowych programów szczepień i dostępność szczepionek są kluczowe. Oczekujemy wykorzystania wszelkich możliwych rozwiązań, które zapewnią poszanowanie dostaw szczepionek do UE, a także umożliwią państwom członkowskim spełnienie ich obietnicy o dzieleniu się szczepionkami z krajami trzecimi - mówił Müller.

 

Ponadto - dodał - "Polska aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem rozporządzenia w sprawie zielonego certyfikatu cyfrowego".

 

ZOBACZ: Morawiecki o Banasiu: nie może być traktowany w szczególny sposób

 

- Deklarujemy gotowość dla dalszych prac nad tworzeniem rozwiązań, które powinny ułatwiać przemieszczanie się i dostępność usług, a nie wprowadzać przesłanki dyskryminacyjne i utrudniać te swobody. Jako jedno z pierwszych państw członkowskich Polska opracowała krajowe rozwiązanie dla świadectwa szczepień opartego na zastosowaniu kodu QR - zaznaczył.

 

W sobotę planowana jest także wideokonferencja unijnych przywódców z indyjskim premierem Narendrą Modim. Jej efektem ma być przyjęcie wspólnej deklaracji.

 

- Z zadowoleniem przyjmujemy coraz bliższą współpracę Unii Europejskiej z Indiami, które są partnerem strategicznym UE i popieramy zawarcie umów o wolnym handlu oraz inwestycyjnej między Unią a Indiami. Polska stoi na stanowisku, że UE i Indie powinny ze sobą ściśle współpracować w obszarach zdrowia, liberalizacji handlu, inwestycji, klimatu i praw człowieka. Rozwój współpracy handlowej powinien przyczynić się do ograniczenia barier w dostępie do rynku indyjskiego dla artykułów rolnych z krajów UE, w tym Polski - stwierdził Müller.

dsk/bas/PAP/Polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie