CBOS: 32 proc. Polaków popiera rząd; 43 proc. jest mu przeciwna

Polska
CBOS: 32 proc. Polaków popiera rząd; 43 proc. jest mu przeciwna
PAP/Łukasz Gągulski

32 proc. Polaków popiera rząd premiera Mateusza Morawieckiego, a 43 proc. jest mu przeciwna - wynika z sondażu CBOS. 39 proc. jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, 48 proc. odnosi się do tego z dezaprobatą. 34 proc. dobrze ocenia politykę gospodarczą rządu, 54 proc. - źle.

Jak podkreśla CBOS, do zwolenników rządu w lutym nadal należy 32 proc. ankietowanych; o 3 punkty procentowe przybyło natomiast jego przeciwników (z 40 proc. do 43 proc.). Niezmiennie 22 proc. wyraża wobec obecnego rządu obojętność.

 

Zwolennikami obecnego rządu często są starsi Polacy (56 proc. wśród osób powyżej 65 roku życia wobec 10 proc. wśród najmłodszych badanych), o dochodach per capita w przedziale od 1000 zł do 1499 zł (50 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym (47 proc.) i zasadniczym zawodowym (45 proc.) oraz mieszkańcy wsi (40 proc.

 

Spośród grup społeczno - zawodowych gabinet Mateusza Morawieckiego najczęściej popierają emeryci (55 proc.), renciści (50 proc.) oraz rolnicy (40 proc.).

 

Istotne kwestie światopoglądowe

 

Jak podkreśla CBOS na stosunek do rządu silnie oddziałują kwestie światopoglądowe: jego zwolenników spotykamy najczęściej wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia (91 proc.), osób uczestniczących częściej w praktykach religijnych (75 proc. wśród praktykujących kilka razy w tygodniu wobec 15 proc. wśród w ogóle niepraktykujących), a także utożsamiających się z poglądami prawicowymi (64 proc.).

 

Za przeciwników rządu częściej niż pozostali uważają się młodsi Polacy (65 proc. w grupie osób w wieku 18-24 lata wobec 26 proc. wśród najstarszych badanych), mieszkańcy ponad półmilionowych miast (67 proc.), osoby o dochodach per capita powyżej 3000 zł (64 proc.) oraz posiadające wykształcenie wyższe (60 proc.

 

Wśród grup społeczno-zawodowych niechętnym stosunkiem do gabinetu Mateusza Morawieckiego wyróżniają się zwłaszcza uczniowie i studenci (73 proc.), kadra kierownicza oraz specjaliści z wyższym wykształceniem (62 proc.), a także pracownicy administracyjno-biurowi (61 proc.).

 

Przeciwnicy w elektoracie Lewicy

 

Najwięcej przeciwników rząd ma w elektoracie Lewicy (90 proc.), Koalicji Obywatelskiej (85 proc.), Konfederacji Wolność i Niepodległość (80 proc.) i Polski 2050 Szymona Hołowni (74 proc), a także wśród Polaków utożsamiających się z poglądami lewicowymi (74 proc.) i w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych (67 proc.).

 

W lutym pozytywnie wyniki działalności rządu oceniło 39 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do stycznia), 50 proc. badanych ocenia działania rządu negatywnie (spadek o jeden punkt procentowy). 11 proc. nie miało zdania.

 

Działalność rządu dobrze oceniają osoby starsze, o dochodach per capita w przedziale od 1000 zł do 1499 zł, mieszkające w mniejszych miejscowościach i gorzej wykształcone. Spośród grup społeczno-zawodowych wyróżniają się tu ponownie emeryci, renciści i rolnicy. Najwięcej zwolenników gabinet premiera Mateusza Morawieckiego ma wśród wyborców tworzących go partii, osób częściej uczestniczących w praktykach religijnych, o poglądach prawicowych.

 

Źle wyniki działalności rządu oceniają osoby poniżej 35 roku życia, o dochodach per capita powyżej 3000 zł, mieszkające w większych miejscowościach oraz lepiej wykształcone. Spośród grup społeczno-zawodowych ponownie wyróżniają się uczniowie i studenci, nieco dalej plasuje się kadra kierownicza i specjaliści z wykształceniem wyższym, pracownicy administracyjno-biurowi, średni personel, technicy i pracownicy usług.

 

Krytyków działalności rządu premiera Morawieckiego notujemy najczęściej w elektoracie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Polski 2050 Szymona Hołowni, a także wśród osób rzadziej uczestniczących w praktykach religijnych i deklarujących sympatie lewicowe.

 

Szansa na poprawę gospodarki?

 

34 proc. badanych (spadek o jeden punkt procentowy) uznało, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej; 54 proc. (spadek o 3 punkty procentowe) jest odmiennego zdania. 12 proc. wybrało odpowiedź trudno powiedzieć (wzrost o 4 punkty procentowe)

 

Politykę gospodarczą gabinetu Mateusza Morawieckiego pozytywnie oceniają przede wszystkim osoby starsze, o dochodach per capita w przedziale od 1000 zł do 1499 zł, mieszkające w mniejszych miejscowościach i gorzej wykształcone.

 

Spośród grup społeczno-zawodowych ponownie wyróżniają się emeryci, renciści i rolnicy. Pozytywne oceny polityki gospodarczej obecnego gabinetu notujemy też wyraźnie częściej wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia, a także wśród osób częściej uczestniczących w praktykach religijnych i deklarujących poglądy prawicowe.

 

Negatywne opinie wyrażają najczęściej osoby poniżej 35 roku życia, o dochodach per capita przekraczających 3000 zł, zamieszkałe w większych miejscowościach i lepiej wykształcone. Jeśli chodzi o grupy społeczno-zawodowe, ponownie krytyczni są najczęściej uczniowie i studenci, kadra kierownicza i specjaliści z wykształceniem wyższym oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

 

Negatywne oceny polityce gospodarczej rządu wystawiają też częściej wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji Wolność i Niepodległość, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, a także osoby rzadziej uczestniczące w praktykach religijnych i identyfikujące się z polityczną lewicą.

 

Z sondażu wynika też, że społeczny odbiór premiera Mateusza Morawieckiego utrzymuje się na stałym poziomie. Podobnie jak w pierwszej połowie stycznia, odsetek osób zadowolonych z tego, że to Mateusz Morawiecki pełni ten urząd, wynosi 39 proc., a odsetek respondentów niezadowolonych – 48 proc. 13 proc. nie miało zdania.

 

Zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, deklarują częściej osoby starsze, dysponujące dochodami per capita w przedziale od 1000 zł do 1499 zł, mieszkające w mniejszych miejscowościach i gorzej wykształcone. Na największe poparcie premier może liczyć wśród emerytów, rencistów i rolników, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia, a także wśród osób częściej biorących udział w praktykach religijnych i deklarujących poglądy prawicowe.

 

Krytycznie oceniają premiera najczęściej osoby młodsze, o dochodach per capita przekraczających 3000 zł, mieszkające w większych miejscowościach i lepiej wykształcone. Spośród grup społeczno-zawodowych wyróżniają się tu ponownie uczniowie i studenci, pracownicy administracyjno-biurowi i pracownicy usług.

 

Częściej krytyczni wobec Mateusza Morawieckiego są również wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Polski 2050 Szymona Hołowni, a także osoby utożsamiające się z lewicą i rzadziej uczestniczące w praktykach religijnych.

 

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

 

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie przeprowadzono w dniach od 1 do 11 lutego 2021 roku na próbie liczącej 1179 osób (w tym: 44,3 proc. metodą CAPI, 40,1 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).

 

CBOS podkreśla, że realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

msl/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie