Prezydent Duda zawetował ustawę o działach administracji rządowej

Polska
Prezydent Duda zawetował ustawę o działach administracji rządowej
Polsat News
Andrzej Duda zawetuje ustawę o działach - dowiedziała się Interia

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelę ustawy o działach administracji rządowej - poinformowała KPRP. Wcześniej o decyzji prezydenta informowała Interia. Zmiany w prawie dotyczą m.in. włączenia do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu oraz wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

W piątek po 13:00 o wecie poinformowała Kancelaria Prezydenta.

 

Sejm 17 grudnia 2020 r. odrzucił wniosek Senatu o odrzucenie noweli ustawy o działach. 

 

Interia: Nowela o działach administracji rządowej. Jest decyzja prezydenta

 

Nowelizacja ta jest konsekwencją ubiegłorocznej reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów. Według zapowiedzi polityków PiS, ma usprawnić funkcjonowanie rządu. Przewiduje m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. 

 

W rozmowie z Interią, informację o prezydenckim wecie potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller. - Pan Prezydent poinformował Pana Premiera o tym, że zamierza zastosować prawo weta. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie, podczas którego mają być omówione zastrzeżenia. Jesteśmy otwarci na uwagi do nowego projektu ustawy - przekazał.

 

Zdaniem prezydenta Dudy, zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko - nowego działu leśnictwo i łowiectwo, budzi wątpliwości, jeżeli weźmie się pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasów w Polsce. Głowa państwa zwraca uwagę na to, że odpowiedzialność ministra właściwego do spraw środowiska za obszar leśnictwa i łowiectwa ma długą i dobrą tradycję. 

 

ZOBACZ: "Nie wyobrażam sobie, żebym został zaszczepiony przed moimi rodzicami". Prezydent dla Interii

Prezydent uznał, że w czasie prac parlamentarnych nad przedmiotową ustawą nie padły argumenty w dostateczny sposób przemawiające za proponowaną zmianą. Andrzej Duda podkreślił, że ta kwestia powinna być przedmiotem ponownej, szerokiej debaty, w czasie której stanowiska przedstawić będą mogły wszystkie zainteresowane strony.

Vacatio legis

Prezydent podkreśla, że przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że nie mógł on skorzystać z przysługującego mu terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, co określa Konstytucja. Według Andrzeja Dudy projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis. 

 

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że przedłożenie Sejmowi w dniu 17 listopada 2020 r. projektu, zakładającego, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., już w momencie wpłynięcia do izby niższej, wskazywało na możliwość naruszenia konstytucyjnego terminu 21 dni na podjęcie decyzji przez prezydenta i brak zachowania odpowiedniej vacatio legis.

 

Prezydent w rozmowie z Piotrem Witwickim, redaktorem naczelnym Interii zapewniał, że choć "ma czas na podjęcie decyzji", to "ma wątpliwości, co do tej ustawy".

Fogiel: dziwi nas tak poważna reakcja

- Prezydent skorzystał ze swoich uprawnień, ale co legło u podstaw tej decyzji, jest dla nas niezrozumiałe. To czysto techniczna ustawa organizująca prace rządu, nic więcej - uważa Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

 

Fogiel: dziwi nas tak poważna reakcja jak weto

 

- To nie jest ustawa merytoryczna w tym sensie, że wprowadza nowe regulacje prawne, ale ustawa typowo techniczna. Tak poważna reakcja jak weto, akurat w tym przypadku, dziwi. Trudno powiedzieć, co mogło spowodować taką decyzję - zastanawia się polityk PiS w rozmowie z Interią.

Wielokrotnie nowelizowana ustawa

Ustawa o działach administracji rządowej z 1997 r. (wielokrotnie nowelizowana) umożliwia tworzenie nowych ministerstw na podstawie rozporządzeń, bez konieczności zmiany ustawy. Warunkiem jest podporządkowanie nowo utworzonemu resortowi konkretnych, wymienionych w ustawie działów. Jeżeli jednak rząd planuje w inny sposób rozdysponować zadania należące do jednego działu, wówczas niezbędna jest nowelizacja ustawy.

 

ZOBACZ: Senat odrzucił Ustawę o działach. Nowelizacja wraca do Sejmu

 

W wyniku rekonstrukcji rządu przeprowadzonej na początku października 2020 r., liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym - wcześniej istniejącym lub nowo powołanym - ministerstwom. 

Interia
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie