NBP: pandemia nie zagraża stabilności polskiego systemu finansowego

Biznes
NBP: pandemia nie zagraża stabilności polskiego systemu finansowego
Polsat News
NBP sformułował rekomendacje, których realizacja ma sprzyjać utrzymaniu stabilności krajowego systemu finansowego

Szok spowodowany pandemią Covid-19 nie zagraża stabilności systemu finansowego w Polsce, choć ryzyko pozostaje podwyższone - poinformował w czwartek Narodowy Bank Polski w grudniowym raporcie o stabilności sytemu finansowego. Zdaniem banku centralnego, rosnące odpisy na ryzyko kredytowe mogą doprowadzić do przejściowego wystąpienia strat w sektorze bankowym, ale nie zagrożą jego stabilności.

Zdaniem Narodowego Banku Polskiego, odporności polskiego sektora bankowego sprzyjają w szczególności: brak nierównowag finansowych i makroekonomicznych przed pandemią, duża zdolność do odporności na straty przejawiającej się wysokim poziomem i jakością kapitału w sektorze bankowym, a także działania wspierające ze strony instytucji publicznych.

 

NBP ostrzega, że "ryzyko pozostaje jednak podwyższone" i szczególnie zwraca uwagę na kilka zjawisk.

 

ZOBACZ: Tarcza Finansowa 2.0. Miliardowe długi firm czekających na pomoc

 

"Odpisy na straty kredytowe związane ze skutkami pandemii COVID-19 będą główną przyczyną istotnego spadku wyniku finansowego w sektorze bankowym. Większość banków po zaabsorbowaniu strat kredytowych wciąż będzie jednak dysponować nadwyżkami kapitałowymi ponad wymogi regulacyjne" - zauważył bank centralny.

 

NBP: pandemia nasiliła proces obniżania rentowności sektora bankowego

 

Według NBP, rośnie ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi.

 

"Wzrost liczby pozwów kierowanych do sądów przez kredytobiorców i odsetka rozstrzygnięć niekorzystnych dla banków powodują konieczność tworzenia dodatkowych odpisów i rezerw, co w efekcie negatywnie wpływa na wyniki finansowe i perspektywy ich dalszego kształtowania" - podał bank centralny.

 

NBP zauważył też, że pandemia nasiliła proces obniżania rentowności sektora bankowego, co ogranicza jego zdolność do wzmacniania bazy kapitałowej z zatrzymanych zysków.

 

Poza tym, jak stwierdza NBP, utrzymuje się trudna sytuacja niektórych instytucji finansowych, a wcześniej występujące w nich niedobory kapitałowe mogą się dalej pogłębiać w wyniku skutków pandemii.

 

Bank centralny wydał rekomendacje

 

"Wzrasta znaczenie powiązań pomiędzy sektorami bankowym i rządowym w efekcie zwiększonego zaangażowania sektora bankowego w obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa" - zauważono.

 

Według banku centralnego, co prawda obawy o nadmierne ograniczanie podaży kredytu przez banki, tzw. credit crunch, nie potwierdziły się, jednak niepewność dotycząca przyszłej polityki kredytowej banków pozostaje.

 

ZOBACZ: 2 tys. zł dofinansowania do płacy pracownika. Gowin o pomocy dla przedsiębiorców

 

NBP sformułował również rekomendacje, których realizacja ma sprzyjać utrzymaniu stabilności krajowego systemu finansowego.

 

Po pierwsze, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń i towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny kontynuować konserwatywną politykę dywidendową do czasu uwzględnienia wszystkich skutków pandemii.

 

"Banki i audytorzy powinni wypracować spójne i adekwatne sposoby raportowania strat kredytowych i odpisów z tytułu ryzyka prawnego związanego z kredytami mieszkaniowymi w walutach obcych" - poradził NBP.

 

Zalecenia dla zakładów ubezpieczeń

 

Według banku centralnego podmioty o niskich współczynnikach kapitałowych i obniżonej rentowności powinny zintensyfikować podejmowane działania mające na celu poprawę ich sytuacji. Ponadto banki i kredytobiorcy powinni dążyć do pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych.

 

W opinii NBP, w okresie pogorszenia sytuacji finansowej banków należy rozważyć przejściowe obniżenie składek na system gwarantowania depozytów.

 

"Towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny lepiej dopasować skład portfeli funduszy inwestycyjnych do częstotliwości umarzania tytułów uczestnictwa. Zakłady ubezpieczeń powinny uwzględnić ryzyko związane z podwójnym wykorzystaniem kapitału oraz wysokim udziałem oczekiwanych zysków z przyszłych składek w środkach własnych" - czytamy w raporcie.

 

Natomiast zakładom ubezpieczeń na życie bank centralny zaleca ograniczenie oferowanie ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w których zredukowano komponent ochronny. 

wka/ PAP, polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie