CBOS: blisko połowa Polaków jest zadowolona

Polska
CBOS: blisko połowa Polaków jest zadowolona
Flickr
45 proc. społeczeństwa jest zadowolone

W drugiej połowie sierpnia 45 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 38 proc. jest przeciwnego zdania. Poglądu na ten temat nie ma 17 proc. – wynika z sondażu CBOS.

"W porównaniu z pierwszą dekadą lipca oceny ogólnej sytuacji w kraju praktycznie się nie zmieniły" – zauważa CBOS w omówieniu wyników badania.

 

Na początku lipca 46 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 37 proc. było przeciwnego zdania. Poglądu na ten temat nie miało 17 proc. respondentów.

 

Zadowolenie z kierunku zmian dokonujących się w kraju częściej wyrażają starsi badani, z mniejszych miejscowości, gorzej wykształceni, o niższych dochodach na osobę w gospodarstwie domowym oraz dobrze oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych. W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej rolnicy i emeryci.

Młodzi niezadowoleni 

Niezadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce częściej deklarują młodsi ankietowani, mieszkańcy większych miejscowości, lepiej wykształceni, osoby z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita oraz niezadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych. W grupach społeczno-zawodowych są to relatywnie często: kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz uczniowie i studenci.

 

CBOS zauważa, że oceny kierunku zmian dokonujących się w kraju istotnie zależą od poglądów politycznych i kwestii światopoglądowych. Przekonanie, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, częściej niż inni deklarują badani bardziej religijni, o prawicowych poglądach politycznych, a w potencjalnych elektoratach partyjnych zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem).

 

ZOBACZ: Nowy sondaż CBOS. Nieznacznie spadła liczba zwolenników rządu

 

Z kolei niezadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju relatywnie często artykułują w ogóle nieuczestniczący w praktykach religijnych, identyfikujący się z lewicą, a w elektoratach – deklarujący zamiar głosowania w hipotetycznych wyborach na Lewicę i na Koalicję Obywatelską.

Wielu boi się pogorszenia sytuacji

W przewidywaniach ogólnej sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku o 13 punktów procentowych zwiększył się odsetek badanych obawiających się pogorszenia i wynosi 36 proc. Odsetek liczących na poprawę się zmniejszył z 26 proc. do 23 proc., a zakładających utrzymanie status quo w tym obszarze się nie zmienił – wynosi 30 proc. W porównaniu z ostatnim pomiarem ubyło badanych niemających wyrobionej opinii na ten temat – z 21 proc. do 11 proc.

 

W stosunku do ostatniego pomiaru zmniejszył się odsetek badanych negatywnie postrzegających sytuację polityczną w Polsce. Zanotowano spadek o 4 punkty procentowe, do 36 proc. Odsetek oceniających ją jako ani dobrą, ani złą zwiększył o 3 punkty procentowe, do 30 proc. Odsetek zadowolonych z niej zmalał o punkt procentowy do 26 proc.

 

W porównaniu z pierwszą dekadą lipca ubyło sądzących, że sytuacja polityczna w najbliższych dwunastu miesiącach się poprawi. Odsetek tak myślących zmniejszył się o 5 punktów procentowych, do 15 proc. Przybyło uważających, że się nie zmieni – zanotowano wzrost o 8 punktów procentowych, do 47 proc. Odsetek obawiających się pogorszenia wzrósł o 8 punktów procentowych, do 24 proc. 0dsetek ankietowanych, którzy wybrali odpowiedź "trudno powiedzieć" zmniejszył się o 11 punktów procentowych, do 14 proc.

 

ZOBACZ: CBOS: Polacy optymistycznie o nowym rządzie Morawieckiego

 

W stosunku do pierwszej dekady lipca zwiększył się o 3 punkty procentowe odsetek negatywnie oceniających sytuację gospodarczą i wynosi 25 proc. Zmniejszył się za to o 2 punkty procentowe postrzegających ją jako ani dobrą, ani złą i wynosi 30 proc. Odsetek zadowolonych zmniejszył się o punkt procentowy i wynosi 40 proc.

 

W prognozach sytuacji gospodarczej zwiększył się odsetek obawiających się pogorszenia – wzrost o 8 punktów procentowych, do 31 proc. Zmniejszył się odsetek liczących na poprawę – spadek o 5 punktów procentowych, do 21 proc. Odsetek zakładających utrzymanie status quo wzrósł o punkt procentowy do 34 proc. Zanotowano zmniejszenie odsetka badanych niemających zdania na temat z 19 proc. do 14 proc.

 

CBOS wskazuje, że już drugi miesiąc z kolei obserwowane jest zmniejszenie odsetków zadowolonych z poziomu życia i z warunków materialnych gospodarstw domowych. W drugiej połowie sierpnia 60 proc. ankietowanych (spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do pierwszej dekady lipca) uważało, że im i ich rodzinom żyje się dobrze. 35 proc. oceniało, że żyje się przeciętnie (wzrost o 2 punkty procentowe). 4 proc. podawało, że żyje im się źle (to tyle samo co w lipcowym badaniu).

 

Jednocześnie dobrze oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych ubyło o 3 punkty procentowe, do 59 proc. Przybyło postrzegających je przeciętnie – z 32 proc. do 36 proc. Odsetek niezadowolonych zmniejszył się o punkt procentowy, do 5 proc.

CBOS zauważa, że podobnie jak przewidywania dotyczące sfery publicznej prognozy odnoszące się do poziomu życia oraz warunków materialnych gospodarstw domowych pogorszyły się. W stosunku do pierwszej dekady lipca zmniejszył się odsetek badanych uważających, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło lepiej – spadek o 5 punktów procentowych, do 16 proc.

Coraz więcej Polaków uważa, że jest bez zmian

Zwiększyły się odsetki respondentów sądzących, że tak samo – wzrost o 6 punktów, do 58 proc., oraz obawiających się pogorszenia – wzrost z 12 proc. do 16 proc. Jednocześnie ubyło niemających sprecyzowanego zdania na ten temat – spadek o 5 punktów procentowych, do 10 proc.

 

Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące warunków materialnych gospodarstw domowych, to ubyło oczekujących ich poprawy – spadek z 20 proc. do 15 proc., przybyło obawiających się pogorszenia – wzrost z 11 proc. do 15 proc. Jednocześnie 69 proc. badanych uważa, że w najbliższym roku warunki materialne ich gospodarstw domowych się nie zmienią – odsetek tak uważających wzrósł o punkt procentowy.

 

"W porównaniu z pierwszą dekadą lipca postrzeganie kierunku zmian dokonujących się w kraju praktycznie się nie zmieniło. W tym czasie w niewielkim stopniu zmniejszył się odsetek badanych źle oceniających sytuację polityczną, a zwiększył niezadowolonych ze stanu gospodarki. Warto zaznaczyć, że już drugi miesiąc z kolei odnotowujemy niewielkie spadki liczby zadowolonych z poziomu życia oraz z warunków materialnych gospodarstw domowych. Największe natomiast zmiany dotyczą prognoz na najbliższych rok. Po rejestrowanym w poprzednich miesiącach wzroście niepewności w przewidywaniach odnoszących się do sfery publicznej, w drugiej połowie sierpnia odnotowaliśmy wyraźny wzrost pesymizmu w tym obszarze. W stosunku do ostatniego pomiaru pogorszyły się również przewidywania dotyczące poziomu życia oraz warunków materialnych gospodarstw domowych" – czytamy w umówieniu wyników badania.

kło/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie