Ślady po osadzie sprzed 5 tys. lat na budowie obwodnicy

Polska
Ślady po osadzie sprzed 5 tys. lat na budowie obwodnicy
Facebook/ WZDW w Poznaniu
Odnalezione pozostałości - po zabiegach konserwatorskich - trafią do Muzeum Ziemi Wronieckiej

Ślady osady sprzed ok. 5 tys. lat znaleziono na trasie budowy obwodnicy Wronek (woj. wielkopolskie). Według archeologów znaleziska są unikatowe w skali kraju. Wydobyty materiał archeologiczny trafi do Muzeum Ziemi Wronieckiej.

Malwina Korzeniewska-Michalak z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformowała we wtorek, że efektem prac wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku w Nowej Wsi było odkrycie rozległej osady ludności kultury pucharów lejkowatych, z lat około 3200-2850 p.n.e. oraz osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich tj. II-III wiek n.e.

 

Z dna studni pobrano próbki

 

W miejscu prac znaleziono pozostałości po kilku obiektach mieszkalnych - ziemiankach oraz półziemiankach, naziemnych budowlach słupowych, jamach zasobowych i śmietniskowych z okresu neolitu - podała Korzeniewska-Michalak.

 

ZOBACZ: Szczątki 4 tys. osób, monety, biżuteria. Odkrycie poznańskich archeologów

 

Po ludności kultury przeworskiej odkryto pozostałości pieca wapienniczego, dość głębokiej studni. Z niej wydobyto m.in. fragmenty drewnianych elementów konstrukcyjnych z cembrowiny oraz potłuczone naczynie do czerpania wody z charakterystycznymi kolankowatymi uszkami (umożliwiającymi nanizanie sznura i wyciągnięcie naczynia z nabraną wodą). Z dna studni pobrano próbki na badania gatunkowe drewna użytego do budowy cembrowiny oraz na badania biologiczne na obecność ew. mikroszczątków.

 

Ślady pochówków

 

- Na stanowisku w Nowej Wsi odkryto niespotykaną dotąd na ziemiach polskich budowlę naziemną typu rowkowego. Podobne budowle znane są z terenów Niemiec i Danii, gdzie pełniły funkcję budowli mieszkalnych, bądź kultowych (rodzaj świątyni). Budowla rowkowa w Nowej Wsi miała kształt prostokątny z wejściem od strony południowej. Na progu jej wejścia zalegał jeden z dwóch znalezionych na osadzie pochówków ludzkich - mówił Andrzej Krzyszowski, kierownik Biura Badań Archeologicznych.

 

ZOBACZ: List z pogróżkami napisany starożytną greką. Otrzymał go włoski archeolog

 

Szczątki zachowały się w dość dobrym stanie. Zdaniem archeologa, przyczyniło się do tego "gliniaste podłoże". Natomiast drugi szkielet został odnaleziony "w wyraźnym oddaleniu od pierwszych obiektów osadniczych" - jak przekazał ekspert prowadzący prace archeologiczne na terenie budowy obwodnicy Wronek.

 

- Szkielet ten był ułożony na boku, z podkurczonymi nogami. Grób został już wcześniej uszkodzony przez współczesną działalność rolniczą. Oba pochówki zostaną wkrótce poddane wszechstronnym badaniom antropologicznym, celem ustalenia płci i wieku pochowanych osób oraz ew. śladów chorób - tłumaczył Krzyszowski. Na terenie budowy odnaleziono również ceramikę - zbiór liczący ok. 500 fragmentów.

 

Znaleziska trafią do muzeum

 

W Stróżkach (woj. wielkopolskie) odkryto natomiast ślady po ludności z okresu neolitu. "Prawdopodobnie z okresu kultury pucharów lejkowatych względnie kultury amfor kulistych (nazwy te pochodzą od charakterystycznej formy naczynia ceramicznego powszechnego w inwentarzach tych kultur - odpowiednio od pucharu lejkowatego i od amfory kulistej) oraz z okresu kultury łużyckiej z epoki brązu" - przekazał WZDW w Poznaniu.

 

 

Odnalezione pozostałości - po zabiegach konserwatorskich - trafią do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Zakończenie prac na terenie obwodnicy zaplanowano w połowie 2022 roku.

ms/ PAP, radiopoznan.fm, polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie